SL-toppen: Detta krävs för spårtrafik till Fagersjö och Sköndal

Kristoffer Tamsons.
Kristoffer Tamsons.
Vad säger SL om tankarna på pendel till Fagersjö och t-bana till Sköndal? Mitt i Farsta ringde upp ordföranden, trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

Det är i Stockholms nya översiktsplan som idéerna presenteras: En möjlig pendeltågsstation i Fagersjö och förstärkt kollektivtrafik till Sköndal. Men inget av det där kan bli av utan ett okej från landstinget och SL. Så vad tycker trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)?

– Det är positivt att de här idéerna tas upp i översiktsplanen. Vi har uppmuntrat kommunerna att presentera hur nya bostäder kan möjliggöra satsningar på kollektivtrafik. Samtidigt är nya stationslägen och utbyggd tunnelbana investeringar för många miljarder. Man måste alltid se till vilken nytta såna investeringar fyller, påpekar han.

Vad krävs konkret för att SL ska säga ja till en pendeltågsstation i Fagersjö?

– Vi får titta på om staden kan presentera konkreta planer på var när och hur många bostäder man kan bygga. Det krävs också en analys av om pendeltrafiken klarar ett sådant stopp. Det här är sådant som vi jättegärna diskuterar ihop med Stockholms stad.

Senast SL analyserade behovet av station i Fagersjö – 2011 – blev slutsatsen att en ny station skulle vara olönsam.

Vad har du att säga till de Fagersjöbor som tycker det känns tröstlöst?

– Man måste ha en insikt och förståelse för att kollektivtrafik kräver ett resenärsunderlag. Det handlar om många tusen nya bostäder, gärna nära där man tänker sig att ha stationen. Och ibland går det ändå inte. Vad gäller järnväg är även Trafikverket en part som måste säga sitt.

Generellt menar Kristoffer Tamsons att förutsättningarna för ny kollektivtrafik i länet är bättre än på länge.

– Kommunerna har insett att byggandet av nya bostäder måste gå hand i hand med kollektivtrafiken.Det finns också en beredskap hos kommunerna att ta en större del av finansieringen. Därför sker utbyggnaden av kollektivtrafik i högre takt än tidigare. Jag hoppas det kan fortsätta så.

I Sköndal byggs det som bekant bostäder för fullt. Och på planeringsstadiet finns hela 6000 nya bostäder på Stiftelsen Stora Sköndals område. Stadsbyggnadskontoret vill utreda tunnelbana.

– Det är samma sak där: Så fort Stockholms stad landar i byggplaner som motiverar en satsning på ökad kollektivtrafik så vill vi gärna att de bjuder in oss till att diskutera vilken typ av kollektivtrafik som passar bäst, säger Kristoffer Tamsons.

Vad talar för t-bana och vad talar för buss?

– Det beror på vilken typ av stad som byggs. Ju tätare stad och ju större volymer som byggs på kort tid, desto bättre är underlaget för spårtrafik. Byggs det glesare och under längre tid är bussar att föredra.

Många Sköndalsbor verkar inte vilja ha tunnelbana. Vad tror du det beror på?

– Jag tror att det finns en hel del gamla fördomar om tunnelbanan och vad den för med sig. Men den oron är obefogad. Vi har en väldigt trygg miljö i och omkring Stockholms tunnelbana.