Så kan busstrafiken förändras i Upplands Väsby

Insändarskribenten menar att förändringarna kring bussarna i Haninge kommer öka bilismen i Haninge.
Flera av Upplands Väsbys busslinjer kan få ökad turtäthet under 2020
Flera av busslinjerna i Väsby kan få ökad turtäthet under 2020. Här är Trafikförvaltningens förslag på hur SL-trafiken ska se ut nästa år.

Nu har Trafikförvaltningen i region Stockholm lämnat sitt årliga förslag på kommande förändringar i SL-trafiken. Förslaget kommer upp i trafiknämnden i nästa vecka och sedan ska länets alla berörda kommuner få säga sitt innan SL klubbar förändringarna inför nästa år.

Så kan busstrafiken förändras

Trafikförvaltningen ser över belastningen på linjerna 529 Rotebro station – Bollstanäs, 531 Upplands Väsby station – Brunnby Vik(–Bergby), 533 Upplands Väsby station – Rotebro station, 534 Upplands Väsby station – Bredden och 560 Upplands Väsby station – Kallhälls station – Jakobsbergs station. Där belastningen är störst kan extra avgångar komma att sättas in.

Linje 527, som i dag kör mellan Sollentuna station och Fornboda, kan komma att få en ny linjesträckning. Hållplatserna Hagalund norra och Fornboda föreslås tas bort eftersom de i dagsläget trafikeras av linje 684, vilken föreslås snabbas upp. Enligt förslaget ska 684:an inte längre gå via Bredden. Förändringen ska förbättra kopplingen mellan norrort och Arlanda/Uppsala.

Längre resväg på natten

De som bor i Brunnby Vik och jobbar natt i Stockholm kan komma få längre resor hem om de väljer kollektivtrafiken. Linje 599, Stockholm C – Brunnby Vik, föreslås nämligen ändra körväg inom Väsby. I stället för att åka via Vilundaparken körs linjen via Väsby centrum. Anledningen är att fler resenärer bor i närheten av Väsby centrum än Vilundaparken.