Södra länken kan få sprinklers

Att installera sprinklers i Södra länken beräknas kosta drygt 100 miljoner
Att installera sprinklers i Södra länken beräknas kosta drygt 100 miljoner
Trafikverket undersöker möjligheten att installera sprinklers i Södra länken, detta för att slippa stänga av tunneln vid stillastående trafik. 
Myndigheten ställer sig dock tveksam till om sprinklers verkligen kommer att leda till bättre trafikflöde.

När Södra länken byggdes installerades aldrig sprinklers.

Det innebär att tunneln måste stängas av vid stillastående köer, annars kan räddningstjänsten inte ta sig fram till en olycksplats.

Det orsakar köer.

När Södra länken planerades var trafiksituationen i Stockholm en annan än i dag. Biltrafiken har ökat i en omfattning som dåvarande Vägverkett inte räknade med, säger Arne Brodin, konsult på Trafikverket som var med och planerade Södra länken på 90-talet.

Vägverket antog att något av tunnelrören inte skulle behöva stängas av på grund av stillastående köer.

– Verkligheten har överträffat oss, säger Arne Brodin. Men en tröst är att vi har ett stort antal tunnlar som kan utrymmas till motsatta tunnelrör och där vi klarar en brand i två timmar.

Två värstascenarier

De värsta scenarierna Trafikverket målade upp vid en olycka i något av tunnelrören var att en tankbil började att brinna och att brännbar vätska motsvarande 250 kvadratmeter rann ut. Ett annat scenario var att en 30 tons lastbil fullastad med Ikeamöbler började att brinna.

Problemet var att få ut röken från tunneln. Det löstes med brandventilation. På så sätt kunde man styra brandgasen så att brandkåren var beredd att gå in och släcka.

– Vi hade en riskanalys med några döda i Södra länken men under de femton år som tunneln funnit har vi aldrig varit i närheten av att drabbas av det, säger Arne Brodin.

Hur hade ni byggt Södra länken i dag?

– Då hade vi byggt som i Norra länken, säger Arne Brodin.

I Norra länken finns ett sprinklersystem, tillräckligt bra för att minska riskerna.

Sprinkler kan installeras

Oavsett den ökade trafiken gäller de två värstascenarierna än i dag, enligt Ulf Lundström, projektledare på Trafikverket,

Ulf Lundström säger att Trafikverket nu undersöker om sprinklers ska installeras även i Södra länken.

– Vi undersöker det just nu.

När skulle sprinklersystemet kunna vara på plats?

– Jag törs inte säga när men i så fall pratar vi om flera år.

Södra länken skulle i så fall behövas stängas av nattetid då installationsarbetet skulle ske. Kostnaden för att installera ett sprinklersystem beräknar Ulf Lundström till drygt 100 miljoner kronor.

Ulf Lundström är dock tveksam till om sprinklers i Södra länken verkligen leder till ett bättre trafikflöde.

Frågan är hur mycket snabbare trafiken kommer att rulla.

Ulf Lundström, Trafikverket

– Frågan är hur mycket snabbare trafiken kommer att rulla. Det kanske inte löser problemet. Vinsten blir troligen inte så stor, det kommer att bli kö i tunneln istället.

Fakta

Utrymts drygt tio gånger

Under åren har Södra länken och Norra länken behövt utrymmas vid sammanlagt ett tiotal gånger på grund av brand.

Senast det hände var i Norra länken där bilister lämnade sina bilar och evakuerade tunneln till fots.

Trafikverket installerar för närvarande sprinkler i Götatunneln i Göteborg, en tunnel som också den byggdes utan sprinklersystem.

Källa: Trafikverket