Södra länken stängdes av sju dygn 2016

Totalt fick Södra länken, trafikpulsådern till Nacka och Värmdö, stängas sju dygn i fjol.
Totalt fick Södra länken, trafikpulsådern till Nacka och Värmdö, stängas sju dygn i fjol.
Bristfällig kommunikation. Hänsynslösa bilister. Presidentbesök. Ett snöoväder av sällsynt slag.
Totalt fick Södra länken, trafikpulsådern till Nacka och Värmdö, stänga sju dygn i fjol på grund av olyckor, vägarbeten och andra mer eller mindre oförutsedda händelser.
Kommunalrådet i Nacka, Mats Gerdau (M), är inte nöjd.

 Kanske är vi för flata i Stockholmsregionen. Ingen kommun ute i landet skulle acceptera att en väg stängs av så ofta som Södra länken, säger Mats Gerdau.

Trafik Stockholm, ett samarbete mellan Stockholm stad, SL och Trafikverket, redovisar i en ny rapport störningar i trafiken i Storstockholm 2016.

Dyster läsning

För kommunalrådet i Nacka, Mats Gerdau (M), liksom övriga som färdas i trafiken i Nacka och Värmdö, är rapporten en dyster läsning.

Södra länken, trafikpulsådern till Nacka och Värmdö, fick stängas av 10 000 minuter 2016, eller sju dygn, på grund olyckor eller andra orsaker som var mer eller mindre oförutsedda.

Gerdau får många samtal från kommuninvånare som vill att kommunen driver på för att få stopp på tunnelstoppen.

Mats Gerdau.

 Kanske är vi för flata i Stockholmsregionen. Ingen kommun ute i landet skulle acceptera att en väg stängs av så ofta som sker, säger Mats Gerdau.

– Generellt måste trafikfrågorna lyftas fram.

Två stora händelser

Särskilt två händelser i fjol fick stor påverkan på hela regionen: Lastbilsolyckan på motorvägsbron i Södertälje den 24 juni och det massiva snöfallet 9 och 10 november.

Sedan 2011 har antalet stängningar av Södra länken under rusningen ökat kraftigt, på förmiddagar från tolv tunnelstängningar år 2011, till 76 år 2016, och eftermiddagar från 3 till 23 avstängningar.

Främsta orsaken till avstängningarna var trängsel, sedan brand, olyckor och övrigt.

Har en lösning

Mats Gerdau ser för sin del en enkel lösning på problemet.

– Med sprinklers behöver vägen inte stängas av.

”Med sprinklers behöver vägen inte stängas av”

I dag stängs tunneln av för trafik när trafiken går för långsamt, bland annat för undvika svårigheten för räddningsfordon att ta sig fram vid en eventuell brand. Det i sin tur gör att bilister tvingas  att ta andra vägar.

Sprinklers skulle göra att trafiken kan fortsätta rulla i tunnel även om det börjar brinna.

Nu har Trafikverket fått upp sprinklers på sin agenda, konstaterar Gerdau,, något Mitt i skrev om tidigare i år.

I slutet av mars ska Mats Gerdau träffa Trafikverket. Då tänker han bland annat ta upp de många stoppen i Södra länken-tunneln.

– Det här är ytterligare ett argument att dom måste göra något. Det är den väg som det är mest trängsel på i Stockholm, säger Gerdau.

Fakta

Här är några av Södra länken-stoppen 2016

10 maj. Presidentbesök från Chile.

Polisen stängde utfarten från Hammarbytunneln cirka 25 minuter, mitt i eftermiddagsrusningen. Trafiken blev stillastående i tunneln och köer ut på Essingeleden och Nynäsvägen. Samhällskostnaden uppskattades till cirka en miljon kronor.

Trafik Stockholm hade inte informerats om stängningen. Hade avstängningen gjorts på annat vis hade effekterna blivit mindre, enligt Trafik Stockholm.

6 september. Trafikolycka mellan motorcykel och lastbil.

Infarten från Årstalänken och från Åbyrondellen stängdes. ”Kompakta” köer bildades långt upp på Essingeleden.

Trafik Stockholms ser som lösning bland annat längre gröntider i signalerna för trafiken som kör ned i Södra länken från Östbergakorset. 

5 oktober. Bil som blev påkörd rev ned portal på E4 vid Västertorp.

Trafikolyckan orsakade långa köer i hela Stockholm. Samtliga infarter till Södra länken stängdes i västlig riktning. 

9–11 november. snöoväder drog in över Stockholm.

Södra länken stängdes klockan sju på morgonen. Senare stängdes övriga infarter. En bilist som tröttnade forcerade bommen vid Sicklatunneln varpå övrig trafik följde efter. Kö uppstod i tunneln, bilister fastnade i flera timmar, många utfarter var blockerade.

Trafikverket och Stockholms stads sajt trafiken.nu var överbelastad både 9 och 10 november, många som besökte sajten kom inte in på sajten. Den 9 november hade sajten lika många besökare som under nästan hela oktober. Trafik Stockholm skriver i sin rapport att detta kan ”vara värt att fundera över till nästa exceptionella trafikhändelse då många kommer vara i behov av information”.

Rapportens förslag: Vid flera av de större händelserna 2016 borde trafikinformation ha varit tydligare. De första 15 minuterna är viktiga, då finns störst utrymme att fördela om trafiken på vägarna för att minska köbildning. Alla resurser bör tas in direkt för att avbokas om de inte behövs. En checklista behövs där det framgår vem som gör vad, polisen, Trafik Stockholm eller andra.

Källa: Trafik Stockholm