Sollentuna centrum sopas först – och Vaxmora sist

sandsopning
Nu är sandsopningen igång i Sollentuna. I mitten av maj beräknas arbetet vara klart.
Vintern har släppt sitt grepp om Sollentuna och nu ska gruset sopas bort från kommunens gator och vägar. Sopningen beräknas vara klar i mitten av maj – om det inte blir minusgrader och börjar snöa igen, då kan det ta längre tid.

På kommunens hemsida finns ett schema (se faktaruta) över när olika områden ska sopas – Sollentuna centrum och Edsberg är först ut redan denna vecka.

Kommunen: Felanmäl inte före 15 maj

Men flera arbetslag är igång samtidigt så det är inget exakt veckoschema, skriver kommunen och poängterar att ”felanmälan behöver därmed inte göras förrän efter den 15 maj, då allt arbete ska vara klart”. Kommunen gör stickprov på att entreprenören har kört och uppfyllt kraven i avtalet.

På vissa sträckor kommer sand som har sopats fram att bli liggande ett par dagar innan den tas upp, förvarnar kommunen. Det beror på att det krävs olika maskintyper. En maskin som sopar fram sand kan avverka sträckor snabbare än en som tar upp sanden, så därför kan sand ibland bli liggande en tid.

Kalla nätter kan ställa till problem

Dessutom måste vatten spolas för att undvika damm när sand och grus sopas bort. Det är omöjligt om det har varit minusgrader på natten och i sådana fall måste sopningen vänta tills frosten försvinner, vilket också kan vara en orsak till att det ibland tar längre tid.

Fakta

Då sopas sanden i kommunens olika delar

Så här ser det preliminära veckoschemat för sandsopningen ut i Sollentuna.

Vecka 13: Sollentuna centrum och Edsberg.

13–14: Häggvik östra, Häggvik västra och Tureberg.

13–16: Edsviken, Kummelby, Tegelhagen, Silverdal, huvudvägar, gång- och cykelvägar.

15–17: Norrviken, Viby, Töjnan, Fågelsången och Eriksberg.

18–19: Landsnora, Rotebro, Rotsunda, Sjöberg och Kärrdal.

19-20: Törnskogen, Vaxmora och Edsängen.