Sollentuna sexa i rankning av cykelkommuner

Cyklister cykel cykelbana cykelväg
Sollentuna fick högsta betyg i rankningens delområde om informations- och marknadsföringsåtgärder.
Sollentuna hamnar på en stark sjätteplats, av 44 deltagande kommuner, i Cykelfrämjandets årliga rankning av hur landets kommuner satsar på ökad cykling och att göra cykling säkrare och mer attraktivt.

– Det är roligt att vi får maxpoäng, 10 av 10, inom delområdet informations- och marknadsföringsåtgärder, där Cykelfrämjandet särskilt framhåller kampanjen för att främja vintercykling, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i natur- och tekniknämnden, till kommunens hemsida.

Det är tionde året i rad som Cykelfrämjandets så kallade Kommunvelometer mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Syftet är att kunna jämföra kommuner sinsemellan, att se förändringar över tid och att belysa områden där det finns förbättringspotential.

4,9 miljoner deltagare i 44 kommuner

Att delta i Kommunvelometern är frivilligt för kommunerna och Sollentuna deltog för sjätte gången.

44 kommuner deltog i år och totalt omfattar Kommunvelometern närmare 4,9 miljoner invånare – alltså nästan hälften av landets befolkning.

Tre huvudområden i undersökningen

Undersökningen bygger på självrapportering från kommunerna av kontrollerbara uppgifter inom tre huvudområden:

  • Infrastruktur.
  • Information och marknadsföring.
  • Organisation.

En kommun kan som mest få 30 poäng per huvudområde, vilket betyder att det maximalt går att få 90 poäng i Kommunvelometern. Sollentuna fick i årets mätning 70,5 poäng, att jämföra med 51 poäng som var genomsnittet för alla medverkande kommuner.

Det räckte alltså till en sjätteplats totalt, och en tredjeplats i kategorin mellanstora kommuner.