Körigt i sommartrafiken – här är alla vägarbeten i söderort

Vägarbeten kan få sommartrafiken att stanna.
Vägarbeten kan få sommartrafiken att stanna.
Även om det snart råder sommardvala är det full fart på vägarbetena i södra Stockholm.
Här är alla vägar som påverkas av arbeten i söderort och övriga länet.

Snart är det semesterdags för de flesta invånarna i Stockholm län och tjälen har gått ur marken. Några som därför inte tar semester är vägarbetarna som passar på när sommarstiltjen tagit över på vägarna.

Mitt i har listat samtliga planerade arbeten i söderort och på övriga länets vägar under våren och sommaren. Här får du se upp om du beger dig ut i trafiken.

Trafiken i söderort

Stor påverkan

Sandfjärdsgatan från Sandfjärdsgatan/Åmänningevägen till Sandfjärdsgatan/Valla Torg båda riktningarna.

Sandfjärdsgatan 10-16 utanför Björklången är avstängd på grund av vatten- och schaktarbete.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2020-01-31 16:00.

Liten påverkan

Väg 229 på Tyresövägen vid Skarpnäck, i riktning mot Bollmora.

Tillfälliga begränsningar: Körfält avstängt.

Hastighet: 30km/h

Ny gång och cykelbana längs Flatenvägen

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-05-31 23:00.

Trafiken i Södertörn

Stor påverkan

Botkyrka

Väg 226 från Huddingevägen/Nibblevägen till Huddingevägen/Skyttbrinksvägen i riktning mot Vårsta.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30km/h

Enklare arbeten med beläggning

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-08-31 23:00

Huddinge

E4 av-/påfart från Vårby allé (Tpl Vårby) till E4/E20 (Tpl Vårby) i Huddinge kommun

Omledning: Trafik leds om via väg 259 till trafikplats Fittja.

Påfart till Trafikplats Vårby (148) i riktning mot Stockholm är avstängd.

Starttid: Pågående.

Sluttid: Tillsvidare.

Haninge

Väg 227 på Dalarövägen mellan Edesövägen och Smådalarövägen, Askfatsvägen, i riktning mot Dalarö.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 30km/h

Schaktningsarbete mellan Ornövägen och Karlavägen

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-31 23:00.

Nacka

Väg 222 på Värmdöleden vid Trafikplats Nacka, i riktning mot Stavsnäs.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 70km/h

Avstängning av ett körfält på 222:an östgående och ett i västgående i höjd med Nacka Gymnasium

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-05-31 23:00

Liten påverkan

Botkyrka

Väg 569 från Grödinge till Smällan i riktning mot Vårsta.

Arbete med borrning för vattenledning.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-05-31 16:00

Huddinge

E4 från Trafikplats Fittja (147) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 70km/h

Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-08-31 23:00

Haninge

Väg 227 på Dalarövägen mellan Smådalarövägen och Smådalarövägen, Askfatsvägen, i riktning mot Dalarö.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 30km/h

Borttagning av belysningsstolpar och justering av brunnslock.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-19 23:00

Nacka

Väg 260 från Nackarondellen till Planiarondellen i riktning mot Handen.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt

Hastighet: 30km/h

Ledningsarbete

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-07-01 23:00

Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.

Ombyggnation av Sickla industriväg. Smalare körfält och omledning av gång- och cykeltrafik.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-23 00:00

Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.

Ledningsarbete i gång- och cykelväg. Omledning av gående och cyklister.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-30 00:00

Vikdalsvägen/Värmdövägen i Nacka kommun i båda riktningar.

Ombyggnation av Vikdalsvägen. Smalare körfält samt omledning av gång- och cykeltrafik. Trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-05-30 00:00

Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.

Tillfälliga begränsningar: Två körfält avstängda

Renovering av bron över befintlig gång-och cykelvägen. Två körfällt avstängda, trafik leds om till motsatt sida.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-05 00:00

Värmdövägen vid Talluddsvägen, i båda riktningar.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 30km/h.

Ledningsarbete samt ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg. Smalare körfällt samt omledning av gående och cyklister till andra sidan Värmdövägen.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-05 00:00

Mensättravägen i Nacka kommun i båda riktningar.

Arbeten utförs intill Mensättravägen. Smalare körfält och trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-08-29 00:00.

Vikinghillsvägen i Nacka kommun i båda riktningar.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Ombyggnad samt vatten- och avloppsarbeten på Vikinghillsvägen. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-07-31 00:00

Trafiken i innerstan

Mycket stor påverkan:

Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna.

Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.

Starttid: Pågående

Sluttid: 2019-12-31 16:00.

Mäster Samuelsgatan från Mäster Samuelsgatan/Norrlandsgatan till Klaratunneln mynn. 

Omledning: Trafiken leds via Mäster Samuelsgatan-Regeringsgatan-Hamngatan för att kunna nå Nybroplan.

Gatan enkelriktas i västgående riktning pga byggetablering.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2021-03-31 00:00

E 20 på Norra Länken mellan Trafikplats Karlberg (163) och Trafikplats Norrtull (164), i riktning mot Uppsala.

Omledning och totalavstängning kommer ske. 22:00-05:00 Montage balk + valv 6-9/5 Montage fackverk etapp 1 26-28/8 Lossa fackverk etapp 1 2-4/9 Montage fackverk etapp 2 16-18/9 Lossa fackverk etapp 2 23-25/9 .

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-30 16:00

Greta Arwidssons Väg nära Roslagsvägen

Greta Arwidsson väg är fortsatt avstängd för ombyggnation.

Starttid: Pågående

Sluttid: 2019-06-15 16:00.

Stor påverkan:

Lidingövägen från Valhallavägen/Lidingövägen till Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Arbete med gång- och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-30 16:00.

Magnus Ladulåsgatan mellan Rosenlundsgatan och Timmermansgränd.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Schaktarbete. Enkelriktat mellanTimmermansgatan-Lerhusetsgränd Trafiken dirigeras med vakter.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-24 16:00.

Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2022-12-31 00:00.

Gasverksvägen från Hjorthagens IP till Trafikplats Ropsten båda riktningarna.

Mellan 11 februari 2019 och 1 mars 2020 stängs Gasverksvägen av mellan Rådjurstigen och Ropsten. Detta på grund av att gatan byggs om.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2020-03-01 16:00.

Essinge högväg mellan Stenkullagränd och vändplanen.

Schaktarbete. Vägen avstängd för fordonstrafik under en del av perioden mellan klockan 09-15.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-17 00:00.

Liten påverkan:

Torsgatan från Torsgatan/Torsgränd till Torsgatan/Olof Palmes Gata i riktning mot Vasagatan.

Torsgatan mellan Barnhusgatan och Kammakargatan kommer att vara enkelriktad mot Vasagatan. Barnhusgatan kommer vara avstängd under byggtiden och trafiken kommer att ledas via Västmannagatan-Kammakargatan för att nå Torsgatan i riktning Sankt Eriksplan.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-12 00:00.

Torsgatan från Torsgatan/Torbjörn Klockares Gata till Torsgatan/Norra Stationsgatan båda riktningarna.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Avstängda körfält och släckta trafiksignaler förekommer under perioden.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-12 00:00.

E 18.20 vid Trafikplats Bergiusvägen, i riktning mot Norrtälje.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 30km/h

Ledningsarbete.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-31 23:00

Margretelundsvägen mellan Tranebergsvägen och Porfyrvägen

Margaretelundsvägen avstängd för genomfart mellan Tranebergsvägen och Porfyrvägen i båda riktningar på grund av uppställning av mobilkran.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-09-29 23:59

Trafiken i norr

Mycket stor påverkan:

Sollentuna

Väg 265, påfarten mot E4 i norrgående riktning.

Omledning: Trafiken leds via cirkulationsplatsen.

Avstängd påfart från väg 265 Norrortsleden ut på E4 norrgående.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-10 05:00.

Järfälla

Väg 267 på Stäketvägen mellan Trafikplats Stäket och Rotebrovägen, i riktning mot Rotebro.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 50km/h

Beläggningsarbete, avsmalning till ett körfält.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-08-31 16:00.

Stor påverkan:

Järfälla

E18 vid Trafikplats Stäket (152) båda riktningarna.

Sprängningsarbete pågår dagtid och kan medföra kortare stopp av trafik påfarten i riktning mot Enköping.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-06-30 16:00.

Liten påverkan:

Sollentuna

till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-10-31 23:00.

E 4 på Uppsalavägen vid Trafikplats Häggvik (173), i riktning mot Uppsala.

Tillfälliga begränsningar: Hastighet: 80km/h.

Montering av skyddsbarriär.

Starttid: Pågåede.

Sluttid: 2019-06-10 16:00.

Järfälla

Väg 267 från Stäketvägen/Mälarvägen till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stäket.

Tillfälliga begränsningar: Ett körfält avstängt.

Omledning av Allmänningsvägen för byggnation av ny påfartsramp mot E18 riktning Enköping

Starttid: Pågående.

Sluttid: 2019-07-31 23:00.