Då sopas gatorna rena från grus

grus sopas Sundbyberg
Snart är ett säkert vårtecken här. Stadens gator kan börja sopas rena redan nu i veckan.
Längtar du också efter rensopade gator och cykelvägar? Håll ut! Blir det plusgarder så kan kommunen börja sopa upp grus redan i slutet av denna veckan.

Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så fort som möjligt efter att vintern lämnat kommunen. Senast i början av april brukar man börja sopa för att hinna klart till deadline som innebär att alla gator ska vara rensopade absolut senast 15 maj.

Men redan i förra veckan började man så smått, berättar Mikael Jonsson som är gatuchef på kommunen.

– Så länge det varnas för minusgrader kan vi inte jobba då vi behöver använda vatten när vi sopar. Vi vill inte att maskinerna fryser sönder. Dessutom behövs plusgarder för att gruset ska torka, säger han.

Håller väderprognosen så kan man dock börja sopa gatorna redan i slutet på denna veckan gissar Mikael Jonsson.

– Men det är som sagt vädret som styr.

Vanligen börjar man med de gator som har städdag/nattparkering, vilken upphör 15 maj, för att slippa trängas med parkerade bilar.

I villaområden sker sopningen enligt ett rullande schema år från år mellan områdena. Många villaägare brukar passa på att sopa ut från sina egna tomter och så länge det bara är sand och grus är det tillåtet att göra så.