Nu sopas kommunens gator

Gatusopningsbil
I första hand sopas centrum, busshållplatser, gångvägar och trottoarer.
Snön har äntligen släppt sitt grepp och Upplands-Bro kommun har satt igång med sopningen av gator och torg. Allt ska vara klart senast den 30 maj.

I slutet av mars körde de första gatusopningsbilarna ut på vägarna för att ta hand om grus och sand efter vinterns halkbekämpning. Sopningen kommer att göras i två omgångar – först en grovsopning för att få bort det mesta gruset och sedan en upptagning av den sand som blir kvar.

– Vi vill få bort det grövsta så fort som möjligt, det som är mest synligt och i vägen. Sedan kör vi samma varv en gång till och då kommer man också med handblåsare och kommer åt hörn och trappor, säger Sara Bergkvist som är drifttekniker för gator och vägar på Upplands-Bro kommun.

Kommunen har valt att först ta hand om centrum, busshållplatser, gångvägar och trottoarer.

– Vi börjar där mycket folk rör sig. Där man går, cyklar och kör med barnvagn, säger Sara Bergkvist.

I nästa steg sopas villagator och bussvägar. Den 30:e maj ska hela sandupptagningsarbetet vara klart.