Bro över spåren kan snart bli verklighet

korsning
Den här synen kan vara ett minne blott om några år.
Farstaområdets läskigaste korsning kan snart vara bortbyggd.
Trafikkontoret hoppas redan om tre år kunna börja bygga en bro över järnvägsspåret vid Fagersjövägen.
Finansieringen är dock inte klar.

En vägbro över järnvägsspåret vid Fagersjövägen har diskuterats länge. Dagens korsning anses av många trafikanter som en av södra Stockholms farligaste.

En bro över järnvägen skulle ge framkomlighetsvinster för alla trafikslag

Anton Anander, trafikkontoret

Om allt går som det ska är en lösning nu bara några år bort. I trafikkontorets förslag till flerårsbudget, finns en bro på Fagersjövägen med som en punkt år 2021-22.

– I och med nya citybanan har tågtrafiken ökat vilket gör att bilar, cyklister och fotgängare allt oftare tvingas vänta vid bommarna. En bro över järnvägen skulle ge framkomlighetsvinster för alla trafikslag, konstaterar Anton Anander, trafikplanerare för Farsta på trafikkontoret.

Bro över spåren och Magelungsvägen

Den lösning som har diskuterats är en bro för bilar, cyklar och fotgängare, över de dubbla järnvägsspåren och över Magelungsvägen. Tanken är att bron ansluter till Magelungsvägen på södra sidan via en ramp.

Planerna är ett samarbete mellan trafikkontoret och statliga Trafikverket, som ansvarar för järnvägsspåren.

– Vi har en målsättning att titta på de korsningar som har svåra förhållanden. Korsningen vid Fagersjövägen ligger högt på priolistan, säger Hans Larsson, utredare på Trafikverket.

Finansieringen är inte klar

Parterna är överens om att samfinansiera bron, som beräknas kosta drygt 70 miljoner. Den exakta fördelningen av kostnaden är dock inte klar.

I trafikkontorets budgetförslag för 2019-2021 ligger bron i kategorin ”prioriterade projekt utanför budgetramen”.

Det kan vara osäkert hur lång tid det tar

Mattias Bengtsson Byström

– Det är sådana projekt som inte har någon klar finansiering idag. Man kan säga att de knackar på dörren och så småningom kommer att komma in innanför ramen. Men det kan vara osäkert hur lång tid det tar, säger Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare för trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Trafikverket väntar på stadens besked

Trafikverket är berett att stå för halva kostnaden.

– Vi har ansökt och fått pengar beviljade. Just nu väntar vi bara på stadens besked om de får fram pengar och när, säger Hans Larsson, utredare på trafikverket.

Vore oerhört bra för både Fagersjö och Hökarängen

Robin Travis

Fagersjöbon Robin Travis startade förra året Facebook-gruppen ”Korsningen Magelungsvägen/Fagersjövägen måste åtgärdas! ”. Han gläds åt beskedet att en lösning närmar sig.

– Det låter fantastiskt. Det är en skandal att det fortfarande finns en såhär farlig järnvägskorsning i ett så tätbebyggt område. Det vore oerhört bra för både Fagersjö och Hökarängen om det här blev av. Många drar sig för att röra sig mellan områdena på grund av det här, säger han.

 

Fakta

Olycksdrabbad korsning

15 olyckor med personskador har inträffat i korsningen Fagersjövägen/Magelungsvägen sedan 2008, enligt siffror från Transportstyrelsen (2017).

Källa: Transportstyrelsen