Städade gator kan ge färre partiklar

Trafik Politikerna tävlar om att hitta på olika lösningar för att minska partikelhalterna på gatorna i Stockholms stad. Det finns ett förslag om utökat dubbdäcksförbud eller en dubbdäcksavgift trots att försöket på Hornsgatan varit misslyckat. Motormännen vill hellre se att pengar satsas på städning av gatorna.

– Det finns mätningar som visar att effektiv städning kan minska partikelhalterna med upp till 30 procent, säger Jon Stenbeck, informationschef vid Motormännen.