Stående busspassagerare – inget avtalsbrott

Stående busspassagerare på motorvägen är helt okej enligt SL.
Stående busspassagerare på motorvägen är helt okej enligt SL.
Fullsatta bussar i Haninge har fortsatt under hösten och resenärer vittnar bland annat om stående passagerare på motorvägen. Men trots att det enligt avtal ska planeras för sittplats på motorväg så är det inte förbjudet att köra stående passagerare, menar SL.

Haningeborna är fortfarande kritiska till höstens ändringar i busstrafiken och vittnar om fullsatta bussar och stående passagerare när bussen kör på motorvägen.

Utmed buss 807:s hållplatser, som Mitt i tidigare har rapporterat om, har resenärerna informerats om att de ska välja att åka före klockan 8 eller efter klockan 9 om de vill ha en chans till att sitta. Om man inte får sittplats på 807:an så innebär det att stå upp när bussen kör i 90 kilometer i timmen på motorväg. Enligt SL:s avtal så ska Nobina planera för att alla resenärer ska få sittplats om bussen trafikerar väg med hastighets över 70 kilometer i timmen. Busslinje 807 kör cirka 5 kilometer på 90-väg. Men trots avtalstexten så finns det inte något förbud mot att bussen har stående passagerare.

– Kravet om sittplats är att Nobina ska planera för sittplatser åt alla resenärer på sträckor över 70 kilometer i timmen. Men det finns inga krav om att stående passagerare inte får resa med en buss där alla säten är upptagna, förklarar Lovisa Åbom, presskommunikatör på SL.

Så det strider inte mot avtalet att köra med stående passagerare i 90 kilometer i timmen?

– Nej, enligt avtalet ska Nobina planera om trafiken om linjen regelbundet drabbas av trängsel. Linjen har enbart stående passagerare på vissa avgångar som varierar över tid, det är inte trängsel under rusningstimmen som helhet. Linjen trafikerar ett stråk där bussarna avgår var 120:e sekund i morgonrusningen och utbudet är jämnt fördelat över tid för att det ska vara ett så bra utbud som möjligt. Då det är så många resenärer och ett så tätt utbud är det helt naturligt att vissa avgångar ibland blir fullsatta.

En av Haninges bussresenärer sammanfattar hösten: Sedan 1988 har jag pendlat från Vendelsö till Gullmarsplan och i princip alltid haft en sittplats. Under denna höst har läget dramatiskt förändrats. Buss 807 och 806 är överfulla vid rusningstrafik och många; både vuxna och skolbarn får stå, trängas och hålla i sig så gott det går när bussen kör ut på motorvägen i 90 km/tim.

Sedan buss 825 drogs in i höstas så är fler resenärer hänvisade till buss 824 vilket leder till fullsatta bussar. Resenärer som väntat på bussen har därför sett bussarna swischa förbi med ”fullsatt skylt”. Enligt SL:s avtal så ska trafikutövaren planera utifrån att högst tjugo procent av ståplatserna utnyttjas regelbundet. Om ståplatser i buss utnyttjas regelbundet på någon sträcka och överstiger tjugo procent av tillgängliga ståplatser, ska underleverantören förstärka trafiken.

Om bussar kör med ”fullsatt skylt” krävs det då att leverantören ska sätta in förstärkningsbussar?

– För de fall en avgång regelbundet drabbas av trängsel, fler än 20 procent ståplatsuttnyttjande eller stående på motorväg, så ska Nobina sätta in förstärkning. I dagsläget finns ett antal extra förstärkningsbussar tillgängliga varje dag för att hjälpa till vid tillfälliga störningar eller trängsel.

Antal passagerare på bussarna avgör om busstrafiken behöver förstärkas, och enligt de kontrollrapporter som Nobina redovisat för hösten visar det ingen kaos på varken 807 eller 824.

2017-01-13-kl-15-10-36

Linje 807 har fyllt sittplatserna först vid Norra Sköndal, enligt RUST.

2017-01-13-kl-15-08-41

Buss 824 har slut på sittplatser på Vattumannens gata, enligt RUST.

Följer SL upp och kontrollerar belastningen på busstrafiken utöver Nobinas rapportering?

– Nobina tar ut rapporterna ur SL:s eget datasystem RUST. Även vi har förstås möjlighet att ta ut rapporter och kontrollera, något som SL:s affärsförvaltare för trafikplanering arbetar med. I varje buss finns en dator som, genom en GPS, rapporterar bussens position till vår databas. Genom fotocellsläsare ombord, som registrerar påstigande och avstigande på bussen, mäts alla avgångar i tidtabellen systematiskt och vi kan följa upp belastningen på linjen.

Läs mer:
Upprört efter nedläggning av buss 825

Busschaufför om Nobinas förklaring: ”svammel”

Fakta

SL:s avtalstext med Nobina på berörda busslinjer Haninge

  • (iv) Trafiken ska planeras utifrån att högst tjugo (20) procent av ståplatserna utnyttjas regelbundet. Om ståplatsutnyttjandet i buss regelbundet på någon sträcka överstiger tjugo (20) procent av tillgängliga ståplatser, ska Trafikutövaren sätta in förstärkningsbussar för att möta behovet innan omplanering av trafiken sker.
  • (v) På linjer som trafikerar vägar med skyltad hastighet på över 70 km/tim skall Trafikutövaren planera för att samtliga resenärer ska kunna erbjudas sittplats på den del av resan som sker på vägar med skyltad hastighet på över 70 km/tim. Något ståplatsförbud gäller dock inte. (Av Bilaga 4A3 framgår vilka linjer som trafikerar sådana sträckor där sittplatskrav gäller). Linjer som enbart trafikerar sådana vägavsnitt på korta sträckor med en längd på högst omkring två kilometer har undantagits från sittplatskravet.
Källa: SL