Här ställs trafiken in under 2018

Mitt i listar alla planerade stopp och stora byggen i spår-, väg- och tunnelbanetrafiken.
Här kan det bli problem under 2018.

Lokalbanor och spårvagn

Roslagsbanan

Fortsatta ombyggnationer fortsätter under 2018.

Exakt hur de ser ut är ännu inte helt klart. Men någon gång i vår kommer det endast vara enkelspår mellan Åkers Runö och Åkersberga. Något som ger en glesare trafik.

Det hela kommer pågå fram till slutet av juni.

Sträckan Viggbyholm-Österskär kommer vara avstängd mellan 22 juni och 18 augusti.

Saltsjöbanan

Sträckan Slussen-Henriksdal är avstängd under tiden som Slussen byggs om. Fram till 2025 ersätts tågen av bussar.

För att rusta upp Saltsjöbanan stängdes banan av för trafik under somrarna 2015, 2016 och 2017.

Ett nytt signalsäkerhetssystem är nu på plats men under sommaren kommer banan ha helgavstängningar för att komplettera upprustningsarbetet.

Tvärbana till Kista

Detaljplanen för bygget har dragit ut på tiden och planeras nu att komma i gång på allvar under våren.

Första delen till Bromma flygplats beräknas ha byggstart i april.

Hela den första etappen till Ursvik ska vara klar 2021. Den andra etappen till Kista och Helenelund planeras till 2023.

Alla som bor i närområdet kommer i någon mån att påverkas av bygget.

Spårväg city – linje 7

Linje 7 förlängs och får en ny ändhållplats vid T-Centralen. Spårutbyggnaden tar drygt ett år att genomföra och planeras vara färdig december 2018.

Någon gång under hösten 2018 kommer därför linjen att vara avstängd.


Pendeltågen

Mälarbanan – ”Bålstagrenen”

Planerade avstängningar:

9/5 kl 22.40 – 14/5 kl 04.30 ingen pendeltågstrafik mellan Sundbyberg och Jakobsberg.

13/7 kl 01.30 – 6/8 kl 04.30 ingen pendeltågstrafik mellan Odenplan och Jakobsberg.

2/11 kl 22.40 –  5/11  kl 04.30 ingen pendeltågstrafik mellan Odenplan och Jakobsberg.

För avstängningar på söndagsmorgnar under 2018, se sl.se

Vega fårpendeltågstation.

Nynäsbanan och station Vega

En ny stadsdel, Vega, växer fram i Haninge kommun och en ny pendeltågsstation ska byggas.

Bygget har startat med markförstärkningsarbeten som beräknas pågå under hela 2018.

I övrigt är Nynäsbanan planerad att stängas av mellan 13 och 15 oktober.


Fjärrtåg

Centralen – Södra station

Trafikverket rustar järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra (Getingmidjan), en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor.

Under åtta veckor somrarna 2018, 2019  och 2020 stängs Getingmidjan helt.

Om du kommer söderifrån kommer du under sommarperiodens avstängning att behöva byta färdmedel till pendeltåg för att komma till centrala Stockholm.

Kommer du norrifrån och ska resa genom Stockholm för att ta dig vidare söderut behöver du också byta till pendeltåg, då fjärr- och regionaltågen vänder vid Stockholm södra respektive Flemingsberg.


Tunnelbanan

Söderströmsbron

Åren 2014 till 2019 genomför SL spåromläggning av Söderströmsbron, tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan.

I samband med varje spåromläggning kan resenärer behöva byta mellan de två tunnelbanelinjerna vid T-centralen och Slussen för att åka över Söderströmsbron. Detta ger längre restider och mer trängsel.

Varje spåromläggning tar nio-tolv dygn. Detta sker troligtvis någon gång under sommaren 2018.

 

nya tunnelbanan

Nya tunnelbanan

Bygget för nya tunnelbanan beräknas starta 2018.

Blå linje ska förlängas från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka centrum. Samtidigt ska den förlängas från Sofia, på Södermalm, till Sockenplan där den kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen.

Landstinget meddelar att boende och resenärer kommer att märka av bygget som har en beräknad tidsplan på sju-åtta år.

Station Gullmarsplan

Ett plattformsbyte är planerat på Gullmarsplans t-banestation i sommar.

Bland annat ska ett skyddsutrymme under plattformen ska byggas, avståndet mellan vagn och plattform ska förbättras och plattor ska lagas.

Tidsplanen är inte helt klar än, men byggtiden är planerad till tolv veckor.

Under perioden är glesare trafik att vänta. Något som påverkar alla tre linjer på gröna linjen.


Vägtrafiken

Slussen

Trafiken påverkas ännu av bygget av nya Slussen. Alla trafikslag trafikerar numera den västra bron.

För att göra plats för den nya huvudbron, som beräknas stå klar i mitten av 2020, har den östra bron och en del av Katarinavägen rivits. Busstrafiken prioriteras och får till stor del egna körfält.

För information om pågående arbeten vid Slussen klicka här.

E18 mot Norrtälje

Trafikplats Roslags-Näsby byggs om. Planeras vara klart i december 2018 och påverkar alla trafikslag stundvis.

Väg 267 – Rotebro-Stäket

Trafikverket bygger om väg 267, Rotebroleden, och trafikplatserna Stäket vid E18 och Rotebro vid E4.

I början av 2018 är byggaktiviteten låg på grund av vinterväglag. Projektet väntas vara klart i slutet av året.

Vägen stängs av vid sprängarbete där tiderna är vardagar och varierar mellan klockan 10.00-10.15 och klockan 14.00-14.15.

Förbifart Stockholm

Bygget pågår av den nya sträckningen av E4:an, väster om Stockholm.

Från och med årsskiftet kommer sprängningar börja i Kungens Kurva.

Vid varje sprängning kommer trafiken att stoppas på motorvägen i 10 minuter.

Sprängningarna utförs: måndag–fredag, klockan 10:00 och 14:00.

Under perioden december-februari kommer sprängningar fortsätta i Vinsta. Arbetet utförs vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00.

Väg 261 – Ekerövägen

Ekerövägen byggs om under senare delen av 2018. Något som påverkar framkomligheten stundvis.

Skurubron

Trafikverket ska bygga en ny bro över Skurusundet på Värmdöleden, väg 222. Bygget planeras starta under hösten 2018, och påverkar trafiken i båda riktningarna.