M sågar parkeringssituationen i citykärnan

Moderaterna reagerar över bristen på parkeringar under byggtiden.
Moderaterna reagerar över bristen på parkeringar under byggtiden.
Moderaterna reagerar över bristen på parkeringar under byggtiden.
Moderaterna reagerar över bristen på parkeringar under byggtiden.
De 200 parkeringsplatserna har nu stängts. Arkivfoto.
De cirka 130 parkeringsplatserna har nu stängts. Arkivfoto.
Sven Gustafsson (M), är kritisk tull hur kommunen hanterat parkeringssitautionen, och var ute häromdagen och informerade bilisterna.
Sven Gustafsson (M), är kritisk tull hur kommunen hanterat parkeringssitautionen, och var
Det rosa området stängs, bilisterna i Handens citykärna hänvisas till de gröna området.
Det rosa området stängs, bilisterna i Handens citykärna hänvisas till de gröna området.
Sven Gustafsson (M).
Sven Gustafsson (M).
Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande i Haninge.
Göran Svensson (S).
Haningeterrassen med nya bussterminalen väntas öka andelen kollektivtrafikresenärer kraftigt. Men Moderaterna menar att en grupp helt förbises under bygget. "Vi känner att det inte finns någon plan för alla som behöver parkera i området", säger Sven Gustafsson (M).

Haningeterrassprojektet i Handens citykärna är försenat, och framförallt är det bygget av den nya bussterminalen som släpar efter kraftigt.

Bussterminalen planerades vara klar och öppen redan under 2017, men terminalbygget kom igång först denna vecka.

Moderaterna reagerar över bristen på parkeringsplatser under Haningeterrassbygget.

Parkeringsplatser mellan kommunhuset och Handenterminalen skulle enligt planen varit helt stängda redan i april 2015, men bara 63 platser stängdes. Först nu, två år senare, stängs 130 platser till.

Och några nya parkeringsplatser som ersätter de som stängs finns inte. I stället hänvisar kommunen bilister till alternativa parkeringsplatser i citykärnan på sin hemsida. Det har fått Moderaterna att reagera. De tycker det saknas åtgärder, och att informationen om stängningen varit dålig.

Det rosa området stängs, bilisterna i Handens citykärna hänvisas till de gröna området.

Det rosa området stängs, bilisterna i Handens citykärna hänvisas till de gröna områdena (från Haninge kommuns hemsida).

Man delade häromdagen ut lappar till bilister i området om saken.

En av dem som gick runt med lappar var Sven Gustafsson (M), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, som kallar kampanjen för en ”gerillakampanj”.

Haningemoderaternas facebook-sida syns Sven Gustafsson prata om kampanjen på ett filmklipp vid parkeringsplatsen.

– Bilisterna tvingas nu till tillfälliga lösningar under kanske fyra fem år, innan nytt p-garage och besöksparkeringar byggts vid nya centrumet. Inga nya p-platser är klara och informationen har varit jättedålig, säger han till Mitt i Haninge.

Runt 750 parkeringsplatser finns nu totalt kvar i området, sedan de 130 mest centrala stängts ned.

– Det roliga i kråksången är att sedan kommunen tog bort p-automaten sommaren 2016 har vi förlorat mer än en halv miljon kronor i intäkter i p-avgifter, enligt en tjänsteman på teknikavdelningen. Det är ingen som bryr sig om situationen, säger Sven Gustafsson.


Läs mer: Därför stod bygget vid Haningeterrassen still


Men kommunledningen tycker Moderaterna överdriver saken.

Sven Gustafsson (M), är kritisk tull hur kommunen hanterat parkeringssitautionen, och var ute häromdagen och informerade bilisterna.

Sven Gustafsson (M), är kritisk tull hur kommunen hanterat parkeringssitautionen, och var ute häromdagen och informerade bilisterna.

– M har fel, det finns ingen brist på parkeringsplatser. Redan när detaljplanen togs så utreddes parkeringssituationen, och då bedömdes alternativa platser räcka och det gör dem, säger Göran Svensson (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Han betonar att det var längesen kommunen varslade om att parkeringen skulle stänga.

– Däremot är det klart att det varit lite förvirrande för bilisterna med tiden eftersom stängningen dragit ut på tiden. Nu stänger vi till sist parkeringen, och då blir det lite som att ropa på vargen, men ingen som riktigt tar till sig, säger Göran Svensson.


Läs mer: Spadtaget för Haningeterrassens högsta hus har tagits


Har er information kring stängningen varit dålig, tycker du?

– Nej, nej, nej. Det har funnits information på hemsidan, säger Göran Svensson.

Kommunens förra projektledare för Haningeterrassen har sagt att Haninges bilister måste förändra sitt beteendemönster i takt med att Haningeterrassen tar form, blir det så tror du?

– Nej, jag tror att de som brukar ta bilen till Handenterminalen och Rudsjöterrassen kommer fortsätta med det, men man får nog jaga p-platser på lite andra ställen. Men jag tror att några fler kommer ställa bilen när bussterminalen är klar.

Lars Höglund, teknisk chef på kommunen, säger:

– Det går ju inte att trolla fram nya p-platser, men det finns både i parkeringsgaraget mellan Riksäpplet och Najadenhuset och infartsparkering nere vid Handens stationsväg. Dålig info kan jag inte säga att det varit. Länge och väl har folk vetat om att vi skulle stänga parkeringen.

Har ni fått mycket klagomål sen ni stängde?

– Nej, jag hade befarat det, men faktiskt inte. Vi har ju informerat mycket om detta, genom skyltar och genom hemsidan, säger han.

I maj 2016 tog kommunen bort p-automaterna från platsen och mobilbetalning infördes. Samtidigt blev bygget av bussterminalen försenat ytterligare.


Läs mer: Bygget av Haningeterrassen försenat


– Vi har sagt att det varit jätteviktigt att hålla parkeringen öppen tills bussterminalbygget verkligen kommer igång, just för att inte irritera folk i onödan, säger Lars Höglund.

När den nu stängda parkeringen var avgiftsfri var den alltid fullbelagd, enligt Lars Höglund.

– Skulle man upp i kommunhuset hittade man knappt p-plats förr. Men sedan 2011, då vi införde avgift vid terminalen, blev det hur lätt som helst att hitta p-plats. Vi har sett samma sak vid infartsparkeringarna i Söderhagen mellan Vega och Norrby, säger Lars Höglund.

Förutom den nya underjordiska bussterminalen, ska totalt cirka 600 lägenheter byggas vid Haningeterrassen.

14 hus, servicelokaler och bussterminalen, med 12 busshållplatser, ska inrymmas i projektet.