stenskott för 23 768 kronor

Stockholm Antalet bilskador på statliga vägar i länet har minskat. Hittills i år har Trafikverket betalt ut 39 602 kronor i skadestånd till bilförare. Samma period förra året betalades 60 847 kronor ut.

Hittills i år har Trafikverket ersatt fyra bilförare i länet. Ifjol ersattes nio personer samma period. Ett stenskott orsakade den största utbetalningen i år då den drabbade fick 23 768 kronor i ersättning.