Stockholms bilar mest miljövänliga

LÄNET Andelen nya miljöfordon var 40 procent i Stockholms stad under 2011. Den största andelen finns i Göteborg som har 43 procent, enligt en kartläggning som organisationen Gröna bilister har gjort.

Malmö nådde 35 procent. Det var dock Stockholm som hade den största andelen icke fossildrivna miljöbilar, 29 procent.

I Malmö var det 21 procent och i Göteborg 18 procent.

Enligt Gröna bilister domineras miljöbilarna nu av fordon som drivs med fossila bränslen, andelen som drivs med förnybara drivmedel minskar.