Flytt ska stoppa spring över trafikerad väg

Barn springer dagligen över Skyttevägen, en av Saltsjöbadens mest trafikerade vägar
Barn springer dagligen över Skyttevägen, en av Saltsjöbadens mest trafikerade vägar
Vägen är en av Saltsjöbadens mest trafikerade.
Här springer dagligen barn rakt över vägen.
Nu kan ett övergångsställe flyttas och bussgupp byggas för att göra vägen säkrare.

Skyttevägen är en av Saltsjöbadens mest trafikerade vägar.

Här är hastighetsbegränsningen satt till mellan 30 och 40 kilometer i timmen.

Men i verkligheten är medelhastigheten 45 km/timmen, visar kommunens mätningar.

I området ligger en skola, en förskola, sporthallar och motionsspår.

Viktig knutpunkt

Här ligger även Tattby station liksom busshållplatser.

I området där stationen ligger möts två ”viktiga gång- och cykelvägar”  men inget övergångsställe.

Enligt kommunen rör sig här ”väldigt många barn”, till fots eller på cykel. För att ta sig över Skyttevägen på den här platsen måste barn och andra gå bort till ett övergångsställe 130 meter längre bort.

Kommunen anser att övergångsstället är ”dåligt placerat mitt i en kurva där sikten är riktigt dålig”.

Istället väljer många att springa rakt över vägen.

Föräldrar klagar

Bland annat föräldrar har hört av sig till kommunen om detta.

Nu vill kommunen flytta övergångsstället 80 meter åt nordöst och även anlägga bussgupp på vardera sida om övergångsstället liksom bredda gångbanan på platsen från en till två meter.

Nacka kommun hoppas att Trafikverket, staten, ska stå för halva anläggningskostnaden, som är totalt 700 000 kronor.

På Skyttevägen passerar drygt 5 200 personbilar och 335 tunga fordon varje dygn.