MP vill straffa de som ”fultvättar” bilen

MP i Nacka vill stoppa "fultvättning" av bilar
MP i Nacka vill stoppa "fultvättning" av bilar
Bötfäll den som tvättar bilen på garageuppfarten, gatan eller i trädgården.
Det skriver Miljöpartiet i Nacka i en motion.

I motionen konstaterar MP att det snart våras för biltvättning på garageuppfarter, i trädgården, och på gatan.’

Det ”tvålas, spolas och vaxas”, konstaterar partiet.

Biltvätt utanför vanliga biltvättar kan leda till att tungmetaller och andra föroreningar hamnar i grundvattnet. Enligt partiet är det inte förbjudet att tvätta bilar utanför biltvättar, däremot är det förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten.

MP anser att Nacka kommun borde införa tydliga regler kring biltvättandet på egen hand och införa sanktioner, vite, för den som inte följer reglerna. Partiet pekar på Jönköping som exempel. I Jönköping informeras den som ”fultvättar” med ett brev och vid upprepade förseelser kan vite utdömas.

Kommunfullmäktige behandlar motionen senare.