Succé för ny skärgårdslinje

Stockholm Sommarens nya skärgårdslinje från Arholma i norr till Nynäshamn i söder blev en succé.

Linjen kördes med två båtar under nio veckor juni till augusti. Totalt 65 passagerare per tur fick plats, men fler än så ville åka. 14 gånger fick till och med extra båtar sättas in längs linjen för att alla skulle få plats. Totalt åkte 13 000 passagerare ­linjen, i snitt 210 om dagen.

Nu ska linjen utvärderas, därefter tar landstinget beslut om försöket förlängs även under 2016.