Svårare att hitta p-plats i Stockholm – och dyrare

Stockholms bilister klagar över dyr parkering.
Stockholms bilister klagar över dyr parkering.
Ont om platser och höga p-avgifter. Länets bilister är missnöjda, visar en undersökning.

Och nu flaggar trafikborgarrådet för tuffare villkor.

– Det blir ännu dyrare att ha bil i Stockholm, ­säger Ulla Hamilton (M).

Stockholmarna använder bilen för att klara fritiden. Det kommer fram i en undersökning från Demoskop som gjorts på uppdrag av intresseorganisationerna Stockholms Handelskammare och Bil Sweden. Drygt hälften av innerstadsborna och de som bor i närförorter använder bilen flera gånger i månaden för att handla, skjutsa barn till olika aktiviteter eller att åka till landet.

– Undersökningen visar att bil­en är oersättlig för att få livspusslet att gå ihop, säger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden.

Demoskop har intervjuat 1 245 personer i innerstan, söderort, västerort och i kranskommunerna Solna, Sundbyberg, Lidingö, Nacka och Huddinge om deras syn på bilen. Två av tio uppger att de är beroende av bilen men bara en av tio behöver bilen till jobbet. Många av de intervjuade klagar på att det tar lång tid att hitta parkeringsplatser och att det är dyrt att ha bilen parkerad.

– Vi behöver smarta parkeringslösningar och en modern stadsplanering som på ett hållbart sätt inkluderar bilen, säger Bertil Moldén.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton uppger att hon håller med Bil Sweden och Handelskammaren om att parkeringssituationen måste förändras. Enligt Ulla Hamilton har Stockholms stad vuxit med 100 000 invånare sedan 2007 och befolkningen har nu nått 900 000. I Storstockholm bor numera 2,5 miljoner invånare.

– Det innebär att det också blivit fler bilar i trafiken och att det är fullt längs gatorna. Det är på väg att bli totalt kaos och därför har vi tagit fram Framkomlighetsstrategin för att lösa problemet, säger hon.

Stockholm satsar på att i första hand underlätta för kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna.

– Vi vill se till att bussarna tar sig fram i trafiken och det innebär att vi måste ta bort parkeringsplatser längs gatorna. Det finns 30 000 kantstensplatser i dag, säger Ulla Hamilton.

Lösningen är att bygga parkeringsgarage.

– Stockholm parkering håller på att titta på 24 olika platser där vi kan bygga parkeringsgarage, säger Ulla Hamilton.

Enligt den nuvarande politiska majoriteten i Stockholm är en bilfri innerstad inget mål.

– Bilen behövs framöver också och många stockholmare behöver bilen. Men man måste vara beredd på att betala mer för en parkeringsplats och att det blir dyrare att ha bil i Stockholm, säger Ulla Hamilton.