Här tackas gamla pendeln för trogen tjänst

SL:s gamla pendeltågstyp X10 har gjort sitt. Den 30 mars gick sista turen och på torsdagen avtackades tågmodellen med en sista färd till Kungsängen.

Det brukar talas om ”jungfrufärd”. Det gamla pendeltåget, av modell X10, har nu gjort det motsatta. Någon form av ”pensionsfärd”.

Vagnarna har tjänstgjort länge i SL-systemet och på torsdagen arrangerade företaget MTR, som sköter driften av pendeltågen, en avtackning för X10-tågen med en specialinsatt tur.


Pendeltåg historisk bild

Pendeltåget X10 som den såg ut tidigare. Foto: Karl-Einar Löfqvist/Spårvägsmuseet


Färden gick till Kungsängen. Samma sträcka som utgjorde tågets jungfrufärd 1982.

Ombord fanns representanter för Järnvägsklubben, Motorvagnsklubben, Trafikverket och landstingets trafiknämnd.

X10 försvinner nu ur SL:s pendeltågssystem för att ge plats för nya modeller. Detta sker i samband med att Citybanan öppnar.

Den 30 mars gjorde X10 sin sista tur i linjetrafik.

I tv-klippet ovan kan du se lokföraren Matts Jenelius ta farväl av tåget.