Tågbro i city ska rustas upp

Stockholm Söderströmsbron, som går mellan Slussen och Gamla stan, ska rustas upp. Upphandling pågår nu för projektet som ska starta nästa sommar.

Bron blev klar 1957 och dess tekniska livslängd är uppnådd, enligt trafikförvaltningen i landstinget. Under nästa sommar ska därför balkar börja bytas ut på ett spår i taget. Arbetet ska vara klart år 2018. Under en kortare period kommer trafiken att reduceras.

Budgeten för upprustningen ligger på 235 miljoner kronor och finansieras inom program Slussen.