Tätare turer på pendeln

Landstinget föreslår fler avgångar för pendeltågen plus en hel del ändringar i bussarna.
Landstinget föreslår fler avgångar för pendeltågen plus en hel del ändringar i bussarna.
Landstinget föreslår pendel direkt till Södertälje, snabbtåg till centralen och fler avgångar hela trafikdygnet, alltså den tid pendeltågen är i trafik.

Trafikförvaltningen i Stockholms län har sammanställt en lista med förslag på ändringar i kollektivtrafiken inför årskiftet. Beslut om förslagen tas i september.

Av budgetskäl kommer inte alla föreslagna förändringar genomföras men de som kommer till skott går av stapeln till tidtabellsbytet i december 2017. Innan beslut om ändringar kommer fattas ska förslagen utredas mer. Slutliga ändringar offentliggörs under hösten.

Det föreslås större ändringar på pendeltågstrafiken. Bland annat på grund av att öppningen av Citybanan innebär fler spår genom staden men även på grund av att snabbtåg införs på vissa linjer.

För Väsby kan det bland annat innebära fler avgångar. Pendeln från Uppsala skulle då dras till Södertälje och avgå varje halvtimme.

Under morgonrusning och dagtid både vardag och helg föreslås sträckan Märsta till Stockholm City trafikeras med snabbtåg var femtonde minut. Under rusningstrafiken skulle snabbtågen fortsätta till Tumba och till hösten till Södertälje.

Snabbtågen stannar inte på varje stopp och tidsvinning in till centralen från Märsta blir ungefär fem minuter.

Ändringarna skulle innebära att tåg söderut från Upplands Väsby avgår varje kvart den tid då pendeltågen trafikerar sträckan.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln stod det att det skulle avgå tåg mellan Uppsala och Södertälje varje kvart och att sträckan Upplands Väsby söderut skulle ha åtta avgångar i timmen. Det var felaktiga uppgifter.

Fakta

Alla föreslagna ändringar på busslinjer

Ökad turtäthet kvällar och helger övervägs på linje 524.

Ökad turtäthet vardagar 9-15 och helger 9-19: 529, 533, 534, 538, 545 och 560.

Ökad turtäthet under morgonrusning: 531 och 537.

Förslag på att korta linje 538 så att sträckan inte längre går till Arlanda utan istället Rotebro –Rosersberg via Löwenströmska sjukhuset. Ett annat förslag är att linje 538 ska trafikera Upplands Väsby station – Rosersberg via Löwenströmska.

Linje 539 och linje 545 föreslås dras över östra Fresta by men ändringarna är beroende av infrastruktur.

Linje 576 kan få rakare körväg genom Roserberg.

Linje 684 ska inte stanna vid Infra city för att korta restiden på sträckan. Linjen kommer trafikeras vardagar.

Källa: Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting