Tågen igång efter tidigare totalstopp i Årstaberg

Ett elfel vid Årstaberg stoppade alla södergående tåg på onsdagen.
Under knappt ett par timmar mellan klockan 11 och 13 trafikerade inga tåg sträckan Stockholms central och Älvsjö.

Följdförseningar och inställda avgångar kan förekomma för SL:s pendeltåg. SL varnar för att det kan bli trångt ombord.