Trafikdöden i länet är näst lägst i landet

Trafiken i Stockholms län är näst säkrast i landet – i alla fall sett till antalet dödsolyckor per invånare.

Men gångtrafikanter-na är desto mer i faro-zonen.

Förra året dog 35 personer i trafikolyckor i länet. Det är en siffra som placerar Stockholm högt i förhållande till andra län.

Bara Skåne hade fler trafikdödade under året, visar statistik från myndigheten Trafikanalys som bygger på olyckor som rapporterats in till polisen.

Men sett till antalet omkomna per invånare placerar sig länet i stället lågt.

Under förra året trafikdödades 1,7 personer per 100 000 invånare i Stockholm. Bara Kronoberg hade färre trafikdödade. Högst andel hade Norrbotten med 8,0 döda.

– Stockholm ligger bra till år efter år och brukar utmärka sig genom att vara bland de bästa länen, säger Maria Melkersson, utredare vid Trafikanalys.

Fjolårets siffra är den lägsta för Stockholms län åtminstone sedan 80-talet, med undantag från förrförra året då en snörik vinter ledde till lägre hastigheter och mjukare diken för avåkare att landa i.

– Det är väldigt oklart för oss varför länet har så låga siffror, men vi håller på att titta närmare på orsakerna eftersom länsskillnaderna kan vara så stora.

I en rapport som kommer ut i sommar ska myndigheten analysera sambandet mellan dödsolyckor och faktorer som körsträcka, hur mycket befolkningen vistas i vägtrafiken och kollektivtrafiken.

– Vi ska också titta närmare på olika trafikantgrupper, säger Maria Melkersson.

Andelen gångtrafikanter som dör i trafiken i länet är till exempel dubbel så stor som snittet i landet. 12 av 35 omkomna var gående under 2011.