SL: Ta båten hem till Järfälla

All busstrafik i Järfälla ställdes in på onsdagen.
All busstrafik i Järfälla ställdes in på onsdagen.
Snön har slagit till och försatt Järfälla och övriga länet i kaos. I Järfälla är busstrafiken inställd och kommunen jobbar för fullt för att snöröja - de börjar med gång- och cykelvägarna.

UPPDATERING:

Busstrafiken i Järfälla är inställd. Till en början gick linjerna 555, 556, 557 och 559, men sedan 11-tiden är även dessa inställda.

SL gick senare ut med rekommendationen att ta båten hem från stan: ”Pendelbåt avgår Stadshuset (Klara Mälarstrand) 16:00, 17:00, 17:30 och 18:00 till Görveln och Piludden i Kallhäll.”

LÄS MER: Så tar du dig hem i snökaoset.

LÄS MER: Information på SL:s hemsida.

Kommunens snöröjare jobbar för fult med plogning, sandning och saltning.

– Vi snöröjer jämställt i Järfälla. Prio ett är de viktigaste gång- och cykelvägarna och bussgatorna. Vi har också extra koll på förskolor, det är dit folk tar sig tidigast på morgonen, säger Amanda Palmstierna (MP) ordförande i tekniska nämnden.

Fokus ligger alltså inte på bilvägarna, utan på gång och cykelvägar. Det är tre gånger fler gångtrafikanter som skadar sig på grund av halka jämfört med bilister.

LÄS MER: Information från kommunen om snöröjning.

I Järfälla snöröjs först bussgator och huvudsakliga gång- och cykelvägar. Först därefter kommer turen till bilvägarna. Sist prioriteras infarter och parkeringsplatser.

LÄS MER: Följ Mitt i:s rapportering om snökaoset i länet.