Trafiken i Danderyd – ett stort problem

Suez upplever Danderyd som trafikosäkert.
Suez upplever Danderyd som trafikosäkert.
Först reagerade föräldrar att trafiken vid skolorna är ett problem. Nu får Danderydstrafiken kritik från fler håll. Avfallsföretaget Suez ser en förvärrad trafiksituation.
– Det är en av de värsta kommunerna att köra i, säger Madelene Blom.

Efter att Mitt i Danderyd tidigare skrev om trafikkaoset kring Ekebyskolan har reaktionerna varit många. Vid flera skolor upplever föräldrar att situationen är likadan. På vissa skolor i kommunen agerar föräldrar trafikvakter som hjälper till att få en säkrare skolväg för barnen.

Nu rapporterar även Avfallsföretaget Suez Recycling AB om en ökning av riskfyllda händelser i trafiken. De menar att både bilister och cyklister försätter sig själva och andra för fara i och med att de inte följer gällande trafikregler eller visar hänsyn i trafiken.

– Våra chaufförer upplever att Danderyd är en av de värsta kommuner att köra i när det kommer till trafiksituationen. De känner en stark oro och säger att det är inte en fråga om det sker en allvarlig olycka utan när, säger Madelene Blom som är driftledare på Suez.

Inte bara vid skolorna

Madelene Blom menar att det inte bara är vid skolorna som trafiksituationen har förvärrats utan att hänsynen i trafiken försämrats de senaste åren och att trafikanter skapar mycket riskfyllda situationer genom att exempelvis inte vänta bakom sopbilen när den står stilla längs med vägen och arbete utförs.

På flera vägar i kommunen har kommunen breddat trottoar och cykelbana vilket har inneburit smalare vägar. Även bussfickor saknas på vissa sträckor för att försvåra för bilister att göra omkörningar och för att få ner hastigheten.

– På Sätraängsvägen till exempel åker en del upp på trottoarer för att köra om sopbilen och gör riskfyllda omkörningar. Suez upplever det som att respekten för att vi utför ett arbete längs med vägen har försämrats och att vi i stället är i vägen, men vi försöker bara att göra vårt arbete, säger Madelene Blom.

Danderyd satsar på säkerhet

Danderyds kommun är medvetna om problematiken och satsar på att skapa säkrare skolvägar för barnen samt andra trafikanter. En åtgärd till att få ner hastigheterna är att bredda trottoarerna.

– Vi satsar hårt för att göra vägarna säkrare. Det finns vissa smala vägar och vissa breda vägar. Vi klubbade senast igenom att lägga nio miljoner i trafikinvesteringar på säkra skolvägar varje år, säger Bengt Sylvan (L) som är ordförande för tekniska nämnden.

– Det är tråkigt att chaufförerna på Suez upplever en fara och det säger en del om de som sitter bakom ratten. Vi vill få ner hastigheterna, framförallt vid skolorna, fortsätter han.