Miljoner satsas på säkrare trafik i Västerort

Åtgärder ska ske vid ett flertal obevakade övergångsställen i Stockholm.
Åtgärder ska ske vid ett flertal obevakade övergångsställen i Stockholm.
Trafikkontoret vill investera 38 miljoner kronor i trafikförbättrande åtgärder i Stockholm från 2017 – 2019.
I Västerort planeras det bland annat för breddade cykelbanor och fler övergångsställen.
– Vi ska främst se till att skydda gångtrafikanter och cyklister, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Trafikkontoret i Stockholms stad planerar att investera 38 miljoner kronor i olika säkerhetsåtgärder från 2017-2019. Fokus kommer bland annat att ligga på säkrare cykelbanor, fler hastighetsskyltar och åtgärder vid obevakade övergångsställen.

– Trafiksäkerhetsarbetet är en central del i det vi gör, och i det här sammanhanget ska vi se till att skydda gångtrafikanter och cyklister, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Ett flertal åtgärder planeras i Västra Stockholm. Bland annat en ny cykelbana vid Kälvestavägen i Spånga samt ett nytt övergångsställe där Bennebolsgatan möter Bromstensvägen.

Åtgärderna grundas på det trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad som antogs i kommunfullmäktige 2010. Programmet beskriver hur staden ska fokusera och inrikta trafiksäkerhetsarbetet för att nå högsta möjliga effekt utifrån tillgängliga resurser.

– Det handlar är många små, men viktiga åtgärder, säger Daniel Helldén.

Beslutet förväntas klubbas igenom vid trafiknämndens sammanträde den 2 februari.

Fakta

Åtgärder i västra Stockholm 2017

  • Bennebolsgatan/Bromstensvägen (Spånga): gångpassagen byggs om till övergångsställe.
  • Rinkebysvängen: cykelbanan breddas vid gång- och cykelpassage
  •  Nockeby Backe (Bromma): refugen förlängs.
  • Kälvestavägen (Spånga): ny cykelbana.
Källa: Trafikkontoret