Trafiken på Södra Kungsvägen leds om

Från och med nästa helg leds trafiken på Södra Kungsvägen om till en tillfällig väg. Orsaken är vägarbetet vid det nya området Dalénum.

Förändringen innebär att biltrafikanter efter att ha passerat Willys leds in på en provisorisk väg. Strax efter Aga station leds trafiken tillbaka till den befintliga Södra Kungsvägen. Biltrafiken får precis som nu två körfält men med sänkt hastighetsgräns.

För att ta sig till och från Aga station och Dalénum används en tillfällig gång- och cykelväg. Busshållplatsen vid Aga station flyttas även västerut och ska gå att nå via ett nytt övergångsställe i höjd med Willys parkeringsplats. Enligt Lidingö stad finns skyltar i området som visar vägen.

Den tillfälliga vägen kommer att användas från helgen den 19-20 november fram till sommaren 2017. Orsaken är vägarbetet vid Dalénum som kommer att fortsätta fram till årsskiftet 2017/2018. Då ska bland annat en ny cirkulationsplats finnas i korsningen Södra Kungsvägen och Mjölksurrevägen och en ny gång- och cykeltunnel som förbinder Södra Kungsvägens norra sida med Agatorget på Dalénumsidan.