Nya trafikljus ska förbättra säkerheten

Korsningen Gustav Adolfsväg Glömstavägen
Korsningen Gustav Adolfsvägen/Glömstavägen har fått trafikljus.
Nu ska barn och vuxna kunna passera övergångsstället säkrare. Korsningen Gustav Adolfsvägen-Glömstavägen har fått trafikljus.

Det tycks dröja innan tvärförbindelse Södertörn är här. Men nu kan fotgängarna och bilisterna vid Glömstavägen i alla fall glädjas åt en åtgärd för att förbättra säkerheten.

Ett trafikljus har kommit upp i korsningen till Gustav Adolfsvägen, där det varit farligt att passera.

Förutom detta planerar även Trafikverket att bygga en gång- och cykelväg längs med Glömstavägen. Den kommer gå mellan Katrinebergsvägen och Myrstuguberget, en sträcka på ca 3,2 kilometer.