Trafiklösning vid Hagaberg skjuts upp

Övergången vid Hagaberg på Stavsnäsvägen.
Övergången vid Hagaberg räknas som en av de farligaste i hela Värmdö, enligt läsare.
20 miljoner ska rätta till den farliga övergången i Hagaberg. En gångbro var länge lösningen. Men nu kan politikerna tvingas backa.

Övergången vid Hagaberg och Grävlingsstigen på väg 222 är en av de farligaste trafikplatserna i hela Värmdö, enligt läsare. Där finns en övergång men inget markerat övergångsställe vilket skapar både förvirring och trafikfara.

LÄS OCKSÅ: Här är läsarnas värstingar i trafiken

I budgeten för 2017 finns 20 miljoner avsatta för en gångbro över 222:an, men nu kan politikerna tvingas backa om den.

Trafiksäkerheten vid Hagaberg är ett av de prioriterade områdena enligt Alliansens budget.

Enligt tekniska förvaltningen kan nämligen en gångbro leda till falsk trygghet och bidra till att barn och vuxna genar över vägen.
– Studier visar att om det är kortare att gå bredvid en gångbro så gör man det. Och det måste man ta i beaktande. Hur ser vi till att alla går upp på den här gångbron och inte över väg 222? Det vill vi att nämnden ska utreda, säger Daniel Persson, handläggare på Tekniska driftavdelningen.

Nu ska andra lösningar utredas. Deadline för dem är dock oklart.


Kommentarer om HAGABERG (övergång men inget övergångsställe):

”Busshållplatsen vid Hagaberg där det inte är ett övergångsställe men det ser ut så, vilket skapar många livsfarliga situationer”

”Hagaberg är farligt och missförstånd med inget övergångsställe”

”Busshållplatsen vid Hagaberg måste vara bland det värsta! Som andra påpekat: ser nästan ut som ett övergångsställe men är INTE det. Bäddat för missförstånd och olyckor. Har sett fotgängare på väg att kliva rakt ut i tron att bilarna ska stanna – vilket inte sker på en vanlig 70-sträcka. Oklarhet och otydlighet skapar livsfara i sådana lägen”

”Övergångarna på 222:an. Att gå till och från bussen känns obehagligt. Hagaberg speciellt!”