Vallentuna blir trafiksäkrare med farthinder och övergångsställen

Insändarskribenten reagerar starkt på att en kvinna inte polisanmälde olyckan.
Ett antal nya övergångsställen har anlagts under året.Till exempel vid Uthamravägen och Bergvägen.
24 mindre trafiksäkerhetsprojekt gör Vallentuna kommun under 2016. De flesta är klara men en del på lista är kvar att göra. Det handlar bland annat om att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och skapa farthinder i centrum.

2016 har varit ettår då Vallentuna kommun satsat på trafiksäkerhetsåtgärder

Bland 24 mindre projekt har bland annat hastighetssänkningar gjorts på en lång rad vägar. Till exempel på Lindholmsvägen där 60 kilometer i timmen nu är maxfart vissa sträckor.

Bussresenärer från Okvistavägen har fått en säkrare väg till bussen då en gångbana anlagts.

En cykelväg nära korsningen Teknikvägen- Banvägen som korsar Ormstaån ska får ett staket för att cyklister inte ska köra ner i ån. Staketet är enigt kommunens hemsida inte på plats ännu.

Ytterligare en sak på att -göralistan är att tillgänglighetsanpassa ett flertal busshållplatser i Vallentuna tätort.

Fakta

Här har hastigheten sänkts i år

  • 60 km/ h från 70 km/h: Lindholmsvägen sträckan Härjedalsvägen- Monlbyvägen.
  • 50 km/h till 40 km/h: Härjedalsvägen, Gästrikevägen, Smålandsvägen, Blekingevägen, Disavägen, Hövdingavägen, Mörbyvägen (norr om Fornminnesvägen), Svedjevägen, Mörbygården, Norrgården och Tallhammarsvägen nr 2-72.
  • 30 km/h vardagar 7-20: Blekingevägen förbi Ormstaskolan.
  • 50 km/h till 30 km/h: Parkvägen (Förbi Vallentuna IP).
Källa: Vallentuna kommun