Trafikverket ifrågasatte skip stop-tåg 2015

Kristoffer Tamsons (M) är trafiklandstingsråd i Stockholm.
Kristoffer Tamsons (M) är trafiklandstingsråd i Stockholm.
För två år sedan ifrågasatte Trafikverket införandet av skip stop-tåg. Frågan har ändå levt vidare.
– Vi tycker att det här är en bra idé, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Landstinget har ansökt hos Trafikverket om att få köra skip stop-tåg, eller snabbpendeltåg som de också kallas, från 2018 i Stockholms län.

– Snabbpendeltåget är till för dem längst ut, för att korta deras restid. Vi tycker det är en bra idé, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Men nu vänder flera kommuner förslaget ryggen och Lokaltidningen Mitt i kan berätta att Trafikverket ifrågasatte trafikmodellen redan 2015.

”24 tåg/timme och skip-stop-trafik, Trafikverket ställer sig frågande till om detta överhuvudtaget är möjligt”, skrev Trafikverket i ett remissvar till landstinget om förslaget.

Det står även att Trafikverket ifrågasätter ”syftet med skip stop”.

Idén har ändå levt vidare och i dag är Trafikverket och landstinget oense om hur skip stop-tågen påverkar spårkapaciteten i Stockholmsområdet.

Kristoffer Tamsons (M) poängterar att dagens förslag om skip stop-tåg har arbetets fram i samverkan med Trafikverket och kommunerna.

Varför har landstinget gått vidare med skip stop trots att Trafikverket ifrågasatte?

– Det ramverk som är satt för pendeltågens utveckling är inte något vi satt för egen del. Det är något vi har gjort i dialog med Trafikverket och länets kommuner, säger Tamsons (M).

Nu vänder flera kommuner i frågan, lyssnar ni på dem?

– Det här är inget som tagits fram av landstinget och SL själva. Det här är resultatet av flera års arbete då alla kommuner har fått tycka till. Vi har vridit och vänt på olika tankar och önskemål.

Är det för sent för kommunerna att ändra sig nu?

– Ramverket är ju antaget för hur vi ska utforma pendeltågstrafiken. Sedan sätts trafiken efter förhandling med staten om tåglägen. Det sker nu och de tåglägen vi får måste vi nyttja på bästa sätt. De får gärna komma med synpunkter så lägger vi en helhetsbild utifrån det.

Enligt Kristoffer Tamsons (M) är problemet att Trafikverket prioriterar bort de lokala pendeltågen till förmån för fjärrtåg.

– Hur kommer det sig att fjärrtåg kan hoppa över pendeltågsstationer i Stockholm? Det fångar systemfrågan. Vi måste få till stånd en diskussion om hur vi fördelar utrymmet på svenska järnvägen.

Han hoppas nu få stöd av kommunerna i länet för att uppvakta regeringen om att satsa på Stockholmsregionen.

– Jag ser gärna fler avgångar och snabbpendeltåg. Inte antingen eller, utan både och. Då ska vi inte träta mellan oss utan mot dem som bär ansvaret och det är regeringen, säger Kristoffer Tamsons (M).