Trängselskatt även för miljöbilar

Trafik Från den 1 augusti måste även ägare till miljöbilar betala trängselskatt när de passerar en betalstation i Stockholms innerstad. Då försvinner undantaget som har gällt miljöbilar registrerade före 1 januari 2009. Totalt påverkas cirka 44 000 bilar, enligt Transportstyrelsen.

Orsaken till att lagen ändras är att andelen miljöbilar har ökat så mycket att undantaget riskerar att motverka syftet med trängselskatten, vilket är att minska trafiken och trängseln.