Värmdö trycker på om östlig förbindelse

Så här kan den östliga förbindelsen dras
Så här kan den östliga förbindelsen dras
Ny bussterminal vid Slussen och en östlig förbindelse. Det är de två åtgärder som Värmdö kommun prioriterar högst i den nya länsplanen för infrastruktur. Men det är staten som får stå för kalaset, tycker Monica Pettersson (M).

När Värmdö kommun får tycka till om länsplanen för hur infrastrukturen ska se ut 2018-2029 är det en ny bussterminal vid Slussen och en östlig förbindelse som hamnar högst upp på prioriteringslistan. Staten har tidigare uttryckt att de kan gå in och bekosta projekten till 50 procent. Men de borde stå för hela kostnaden, tycker Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.
– För att vi och övriga kommuner i ostsektorn ska kunna utvecklas till en hållbar del av regionen så krävs det att kollektivtrafiken stärks och blir ett konkurrenskraftigt alternativ. Med tanke på att Slussen är Sveriges näst största kollektivtrafikplats borde staten vidta åtgärder i länsplanen för att uppfylla ett finansiellt åtagande, säger hon.

Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Monica Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ger en bild av hur vägarna ska byggas ut

Länsplanen 2018-2029 visar hur vägar och kollektivtrafik ska byggas ut i Stockholmsregionen. Som ett första led i arbetet har kommuner och andra instanser i regionen möjlighet att ge förslag till prioriterade åtgärder i länet. Ett förslag till ny länsplan ska överlämnas till regeringen i december 2017.

LÄS MER: Östra länken kan ge trafikinfarkt

Oacceptabelt med dubbla avgifter

Ytterligare förslagsåtgärder i planen som Värmdö trycker på om är att Skurubron byggs om, åtgärder på väg 222 med en fyrfilig trafikplats vid Gustavsberg och fyrfiliga körfält på Grisslingerakan. I yttrandet framhålls även att kommunen inte tycker att det är acceptabelt att Värmdöborna riskerar att drabbas av dubbla avgifter för passage på Skurubron och en östlig förbindelse.