Beslutet om Tullinge station: Sjöström vill se verkstad

Sjöström split. Mitt i/Sll Pressbild
Tullingebon Jens Sjöström vill se regionen fatta ett tydligt beslut som leder till att Tullinge station snarast får en till uppgång.
Den politiska majoriteten i Region Stockholm har muntligen lovat en satsning på en ny pendeluppgång i Tullinge.
På tisdagen var stationen en av punkterna på trafiknämndens möte - men S är inte helt nöjda.
– För att det här ska bli verklighet krävs ett konkret uppdragsbeslut, säger Jens Sjöström (S).

Tisdagens beslut i trafiknämnden kom som svar på en skrivelse från Socialdemokraterna och en motion från Sverigedemokraterna. Båda partierna efterlyser en utbyggnad av Tullinge station genom en nordlig entré. Moderaternas Kristoffer Tamsons lovade i slutet av april en utredning av frågan.

Inte helt nöjda

Socialdemokraterna var dock inte helt nöjda med det formella svaret från den blågröna majoriteten på tisdagen. Oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S) som själv är från från Tullinge tycker att svaret är lite för löst i kanterna.

– De kunde tagit chansen att formalisera uppdraget på ett liknande sätt som vi skrivit. Jag vill se ett tydligt beslut som förankrar det hela, säger Jens Sjöström.

Socialdemokraternas förslag var att nämnden skulle besluta att inleda projektering av en ny pendeluppgång liksom att utreda andra investeringar vid Tullinge station.

”Formerna för utredningen”

I svaret som nämnden godkände stod i stället:

”Sammantaget kan konstateras att en sammanvägning av dagens antal på- och avstigande, valideringar samt den troliga utvecklingen av det närliggande upptagningsområdet motiverar att utreda en nordlig entré. Ett arbete med formerna för en sådan utredning har också nyligen initierats”

– För att det här ska bli verklighet krävs ett konkret uppdragsbeslut, säger Jens Sjöström (S).

”Förstått allvaret”

Han fortsätter:

– Men jag hälsar det naturligtvis välkommet att man nu tar det ett steg vidare och att de förstått allvaret i frågan.