Tullingebor besvikna på färre tåg i rusningen

Jennifer Bollström brukar använda pendeln. Hon berättar att det är trångt på tågen ibland.
Jennifer Bollström brukar använda pendeln. Hon berättar att det är trångt på tågen ibland.
Många Tullingebor är besvikna över att avgångarna i rusningstid ska bli färre.
"Vad hände med att allt skulle bli bättre med citybanan?" skriver Gustaf på Mitt i Botkyrka Salems Facebooksida.

Kollektivtrafiken är ett ämne som engagerar många. Att pendeltågen i rusningstid blir färre från och med i augusti nästa år fick många läsare i Tullinge att reagera. Om SL:s ansökan till Trafikverket blir verklighet kommer dagens 8 tåg i timmen i högtrafik , bli 6 tåg i timmen från och med augusti nästa år.

Jessica var en annan av läsarna som tog till orda i kommentarsfältet på vår Facebooksida.

”Man kan ju undra om man då bygger ut parkeringen i Flemingsberg då Tullingebor kommer vilja åka därifrån där det finns fler avgångar?”

På pendeltågsstationen i Tullinge träffade tidningen Jennifer Bollström. Hon gillar inte förändringen. Men att en del så kallade snabbtåg inte stannar i Tullinge och Stuvsta kan möjligtvis innebära att färre reser med tågen som stannar på alla stationer. Å andra sidan hinner fler samlas på perrongen mellan tågavgångarna.

– Ibland är det trångt på tågen i dag, säger Jennifer Bollström.

Pendeluppgången dröjer

Besvikelsen över färre avgångar kan också ses i sammanhanget att frågan om en ny pendeluppgång inte tycks komma framåt. För tre år sedan var frågan om ny pendeluppgång i Tullinge ett vallöfte från Moderaterna i landstinget.
– Det är Trafikverket, alltså staten, som äger stationen och vi kan inte bygga om en station SL inte äger. Som bekant vann vi ju landstingsvalet men förlorade regeringsmakten, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) som menar att ansvarig infrastrukturminister behöver uppvaktas tillsammans med de Rödgröna i Botkyrka.

”Det låter inte bra föd de som pendlar” säger Tullingebon Bina Rehnvall.

Socialdemokraterna i Botkyrka hävdar å sin sida att Moderaterna i landstinget inte tycks vara intresserade av frågan.
– Vi har till och med varit tydliga med att vi kan tänka oss att diskutera medfinansiering, säger kommunalrådet Gabriel Melki (S).

Fakta

Så många tåg blir det

Tullinge – Färre

8 tåg i timmen i högtrafik blir 6.

4 tåg i låg- och mellantrafik.

Tumba – Fler

8 tåg i timmen blir 10 i högtrafik.

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Rönninge – Fler

6 (eller 8 tåg ) i högrafik mellan klockan 6-9 på morgonen.

(Informationen om antal avgångar i högtrafik har gått åt olika håll, men senaste budet från SL är 6 tåg i timmen )

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Flemingsberg – Fler

8 tåg i timmen blir 10 i högtrafik.

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Huddinge – Fler

8 tåg i timmen blir 10 i högtrafik.

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Stuvsta – Färre

6 tåg i timmen i högtrafik istället för 8 i dag.

I låg- och mellantrafik 4 tåg i timmen.

Källa: SL