Kökaos i Södra länken: Därför stängs påfarter

Tunnel Södra länken
Vid köbildning i Södra länken stängs främst påfarterna i Nacka och Gullmarsplan av
Nacka och Gullmarsplan är de påfarter som stängs av oftast när det blir köbildning i Södra länken.
– Att stänga av i Sickla ger mest önskade effekter så att vi kan fortsätta hålla resten av tunneln öppen. Vi har försökt olika varianter men det är det som ger bästa effekten, säger Per Broström, produktionsledare på Trafikverket.

Mitt i har de senaste dagarna skrivit om trafiksituationen för pendlarna i Nacka och Värmdö.

Södra länken är i sammanhanget en viktig del.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, har flera gånger, bland annat vid intervjuer som Mitt i har gjort med honom, påtalat det orimliga i att tunneln stängs av så frekvent på grund av köbildning.

Vill ha sprinklers

Han förordar att sprinkler installeras i tunneln. I dag måste tunneln stängas av för trafik vid köbildning på grund av säkerheten vid en eventuell brand.

Enligt Trafikverket drabbas Nacka- och Värmdöbor särskilt hårt av tunnelavstängningar, eftersom det främst är påfarterna i Nacka och Gullmarsplan som stängs av vid köbildning.

Avstängningar av tunnelsystemet är en ”femstegsraket”, säger Per Broström, produktionsledare på Trafikverket:

– Att stänga av i Sickla ger mest önskade effekter så att vi kan fortsätta hålla resten av tunneln öppen. Vi har försökt olika varianter men det är de avstängningarna som ger bästa effekten, säger Per Broström.

Stängs av fem gånger i månaden

Påfarterna i Nacka och vid Gullmarsplan stängs enligt Broström av cirka fem gånger i månaden, eller var sjätte dag, där övriga påfarter till tunneln stängs av i de nästa stegen om så krävs.

– Men då händer även någon annat i trafiken, som trafikolyckor, säger Broström och nämner som exempel snöovädret i november 2016 och ett oljespill på Essingeleden i somras som orsakade omfattande köer.

Vad säger du till Nacka- och Värmdöbor om deras påfart stängs av oftare än påfarten exempelvis i Årsta?

– Om man väljer att stänga infarten från väg 73 så påverkar det bland annat kollektivtrafiken negativt så det undviks i det längsta, säger Boström.

Fler tester väntar

Broström säger att Trafikverket i närtid har för avsikt att göra olika tester för att förbättra flödena i tunneln. Hittills är det dock påfarterna i Nacka och i Gullmarsplan som prioriteras.

– Det ger bäst nytta.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka, känner till Trafikverkets prioriteringar vid tunnelavstängningar. Han håller inte med om Trafikverkets resonemang eftersom han ser konsekvenserna för Nackabilisterna:

– Det är en sammantagen bedömning vid gör av trafikflödena från Nacka. Det är trångt på Stadsgården och på Södra länken, det blir för trångt, säger Mats Gerdau.

”Ligger på stenhårt”

Gerdau har tagit upp den här situationen med Trafikverkets regionledning och då fört fram behovet av åtgärder.

Han ser sprinkler som den enklaste och snabbaste lösningen.

– Vi ligger på stenhårt.

Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholm stad, känner också han till att Nacka och Gullmarsplan är de två påfarter som har ”mest flöden” i tunneln.

Helldén ser en annan lösning än Gerdau på problemet:

– Det är inte bra att trafiken står still, en hög grav av nyttotrafiken måste fram. Då är trängselskatt ett alternativ för att få bort övrig trafik. Vi förordar trängselskatt för att lätta på trycket och få folk att ställa bilen, säger Daniel Helldén.