Tvärförbindelse Södertörn kan bli 80-väg

Tvärförbindelse Södertörn kan bli en 80-väg.
Tvärförbindelse Södertörn kan bli en 80-väg.
Tvärförbindelse Södertörn kan bli en 80-väg, det skriver nu Dagens Nyheter.

I 20 år har protester och omtag präglat motorledsprojektet Tvärförbindelse Södertörn, eller Södertörnsleden som projektet först hette.

I mars bestämdes att sträckningen av vägen blir den ”norra korridoren”, mellan E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva, via Flemingsberg och vidare till riksväg 73 till Haninge. Den kommer bland annat att gå i tunnel under Flemingsbergsskogen.

Målet är att den ska vara färdig 2026.

Dagens Nyheter skriver nu att det tidigare i somras hölls ett möte där flera söderortskommuner, Trafikverket och Stockholms läns landsting deltog.

Enligt DN ska det enligt ett protokoll från mötet diskuterats besparingar på vägprojektet. I den tidigare nationella planen har projektet haft en budget på 4,9 miljarder kronor, men Trafikverket har tidigare flaggat för att kostnaderna kan bli högre, enligt tidningen.

Vägen genom norra Botkyrka får fler körfält

Vid mötet diskuterades bland annat sänkta hastigheter på vägen som en besparingsåtgärd.

”Exempel på besparingar kan vara lägre hastighet 80 km/h”, står det i protokollet enligt DN.