Tyresöungdomar kan få gratis sommarlovskort

Det kan bli gratis att åka kollektivt för unga redan i sommar
Det kan bli gratis att åka kollektivt för unga redan i sommar
Regeringen har föreslagit att unga ska få åka gratis i kollektivtrafiken under sommarlovet. Nu gör landstinget tummen upp för ett "sommarlovskort".

Regeringen vill satsa 350 miljoner kronor om året tre somrar framåt på gratis kollektivtrafik för unga. Detta för att alla, oavsett ekonomisk situation, ska kunna ta sig till fritidsaktiviteter och sommarjobb, enligt regeringens förslag.

Avgiftsfrihet skulle gälla unga i årskurs 6-9 och årskurs 1-2 på gymnasiet.

Det hela ska regleras i en ny förordning, och frågan har nu varit ute på remiss.

Från Stockholms läns landsting är det positiva tongångar.

Men det gäller att det inte blir för krångligt att ansöka om pengar till satsningen och att det inte kräver mycket administration, skriver trafikförvaltningen i sitt remissvar.

Enligt förslaget får Stockholm drygt 77 miljoner kronor i bidrag för att låta unga åka gratis med SL:s bussar, pendeltåg och t-banor under sommarlovet. Stockholm med sina 154 796 unga i de åldrarna får därmed det största bidraget.

Trafikverket delar ut pengarna

Det är hos Trafikverket som pengarna ska kunna sökas, och trafikförvaltningen menar att det är mest praktiskt om det är kommunerna som sköter detta, eftersom det är de, via skolorna, som har koll på vilka som är berättigade till ett sommarlovskort.

Men det är bråttom, och det blir inte helt lätt att administrera och distribuera biljetterna:

”Det är inte okomplicerat att få ut biljetter till alla ungdomar i avsedd ålderskategori på kort varsel. Det är ett arbete som behöver påbörjas omgående för att kunna verkställas till sommaren” skriver trafikförvaltningen.

Näringsdepartementet sammanställer nu remissvaren och förordningen kan sedan fastställas i april.