Sven upprörs över färre tåg till Häggvik

Häggviksbon Sven Christensson upprörs över färre pendeltågsavgångar på Häggviks pendeltågsstation. Något som kan bli av när Citybanan öppnas. SL satsar istället på snabbtåg
– Det finns ingen som helst anledning, istället borde man bygga ut, säger Häggviksbon Sven Christensson som upprörs över färre avgångar på Häggviks pendeltågsstation.
Det blir färre avgångar för pendeln i Häggvik, Rotebro och Norrviken när Citybanan byggs. Istället satsar SL på snabbtåg som stannar vid Sollentuna och Helenelund.
–Det är ett steg i fel riktning , säger Sven Christensson från Häggvik.

Tidtabellerna på Märsta- och Uppsalagrenen i pendeltågstrafiken är på väg att ändras när Citybanan öppnar.  I Landstingets trafiknämnd har beslut fattats om att gå vidare med frågan om snabbtågen som SL vill satsa på från 2018. Snabbtågen innebär fler avgångar under rusningstrafik, och en uppskjuts för Sollentuna och Helenelunds stationer, men en försämring för Rotebro, Norrviken och Häggvik. Här kommer tågen att få betydligt färre avgångar.

Vi tycker att det är helt oacceptabelt när vi istället vill utveckla områdena

Politikerna i Sollentuna är inte glada över beskedet.
– Vi från majoritetens håll är såklart kritiska att invånarna i  Rotebro, Häggvik och Norrviken ska behöva stå på perrongen och se fyra av åtta tåg gå förbi, invånare som ska till skola och jobb. Vi tycker att det är helt oacceptabelt när vi istället vill utveckla områdena och uppmuntra fler att åka kollektivt, säger kommunalrådet Henrik Thunes (m).

Det finns ingen som helst anledning, istället borde man bygga ut

LÄS MER: Lista: Så många tåg går från din station 2018

Men det är inte bara de styrande som upprörs. Häggviksbon Sven Christensson har precis åkt med pendeln och är på väg hem till lägenheten intill stationen. Han medger visserligen att den är en mindre variant men tror i samband med ny bebyggelse att stationen snarare behöver utvecklas.
– Det betyder ju att det blir en förtätad bebyggelse. Det finns ingen som helst anledning, istället borde man bygga ut, säger han med eftertryck och nämner att det diskuterats i årtionden huruvida en ingång i sydlig riktning ska byggas eller inte. Om den blir av eller inte återstår att se.

Klart är i alla fall att flera stationer drabbas av färre avgångar, även i andra kommuner i Stockholm.