Utreder: Låna cykel med SL-kortet

Lånecykel, SL-kort? Bilden är ett montage.
Kan lånecykel med SL-kort bli verklighet? Landstinget utreder frågan just nu. Obs! Bilden är ett montage.
Landstinget växlar upp för att nå målet om att 20 procent av alla resor i länet ska göras med cykel.
Ett alternativ som nu utreds är att likställa cykel med buss och tunnelbana – och låta stockholmarna blippa ut en lånecykel med SL-kortet.

Den regionala cykelplanen som togs fram 2014 för Stockholms län har ett mål: År 2030 ska 20 procent av alla resor göras med cykel.

Därför har landstinget under en tid utrett hur cykel kan bli ett naturligt val i pendlandet. Det framgår av ett informationsdokument som ska tas upp i trafiknämnden.

Och tanken är inte att stockholmarna ska ta cykeln hela vägen till jobbet utan bara en del av vägen, en så kallad ”kombinationsresa”, som till eller från tunnelbanan.

För att främja cykel som kombinationsresa utreds nu flera möjligheter av trafikförvaltningen. Bland annat utreds ett regionalt lånecykelsystem där resenären använder SL-kortet för att låna en cykel, samt att göra lånecyklarna och dess stationer sökbara i appen ”reseplaneraren”.

Björn Sax Kaijser är cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet. Han är inte inblandad i utredningen, men han välkomnar den.

– Det är positivt att det görs. Lånecyklar är ett viktigt komplement i kollektivtrafiken när det gäller den första och sista kilometern, säger Björn Sax Kaijser.

Utredningen ska presenteras för trafiknämnden i början av 2017.