Därför är vägarbetet vid Petterboda försenat

Övergångsställena försvinner och ersätts av en gång- och cykeltunnel.
Illustration som visar hur det är tänkt att se ut när det är klart.
Den nya gång- och cykeltunneln vid Petterbodarondellen skulle redan ha öppnat.
Den väntas i stället bli klar i maj – då också nästa byggprojekt börjar.

Hösten 2017 började arbetet vid Petterbodarondellen. Starten blev ett år försenad på grund av en upphandling som överklagades.

Mitt i Tyresö var i augusti med under den stora milstolpen under den första etappen, under gjutningen av den nya gång- och cykeltunneln som ska ersätta de två övergångsställena över Tyresövägen.

Då var planen att tunneln skulle vara så pass klar att den kunde öppna i januari.

– Nu räknar vi med i maj, säger Jenny Linné vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Varför har det dröjt?

– Det är framför allt mer berg än vad sonderingen visade och gjutningen och armeringen av bron var mer tidskrävande än vad vi förutsåg. Men nu är det bara mindre arbeten kvar som vi ska göra när det inte är frostrisk längre.

I maj kommer etapp två att börja, som planerat. Då ska själva rondellen byggas om. Den ska planas med marken och bli bredare för att två körfält ska få plats.

Hur kommer trafiken att påverkas?

– Det kommer att bli stökigt, men vi gör det vi kan för att minska påverkan som att lägga arbetet under sommarmånaderna då det är mindre trafik.

Klart i år

Allt ska bli klart senare i år.

Vad nästa steg blir – efter rondellen – är inte bestämt än.

– Vi har säkrare svar framåt sommaren, säger Jenny Linné.

Tyresövägen

Här kan du läsa mer om planerna för Tyresövägen: