Vägskadorna minskar i länet

Antalet vägskador på statliga vägar har minskat. Hittills i år har Trafikverket betalt ut 39 602 kronor i skadestånd till bilförare i Stockholms län. För samma period förra året betalade Trafikverket ut 60 847 kronor. Hittills i år har Trafikverket ersatt fyra bilförare i länet. Ifjol ersattes nio personer under samma period. Ett stenskott orsakade den största utbetalningen i år då den drabbade fick 23 768 kronor i ersättning.