Vallentuna vill testa cyklar på Roslagsbanan

Det går att ta cykeln med sig på pendeln och Saltsjöbanan. Men ännu inte på Roslagsbanan.
Det går att ta cykeln med sig på pendeln och Saltsjöbanan. Men ännu inte på Roslagsbanan.
Vallentuna kommun vill göra ett försök med cyklar på Roslagsbanan.
Landstingets tjänstemän säger nej.
Men med MP i landstingsstyret kan chanserna växa.

Nyligen blev det klart hur landstinget kollektivtrafiken ska förändras 2019. Alla länets kommuner har kommit med synpunkter på det och dessutom haft andra önskemål på hur den kan bli bättre.

Däribland ett från Vallentuna om att göra det möjligt att ta med cykel på Roslagsbanan. Många Vallentunabor cyklar till tåget och kan behöva fortsätta resan på cykel när de stigit av. Därför föreslår kommunen ett försök i liten skala på Roslagsbanan norr om Vallentuna eftersom det sällan är fullt där.

För trångt

Men landstingets trafikförvaltning säger nej.

– Ett av de främsta skälen, förutom säkerheten, är att vagnarna är väldigt trånga och smala, säger Johan Nordenblank på trafikförvaltningens pressjour. 

Skulle man inte kunna ha bara cyklar i en särskild vagn? Då faller ju säkerhetsargumentet.

– Nu finns bara en begränsad mängd vagnar. Det är en kapacitetsfråga främst.

Kommunen föreslår ett försök i liten skala på norra linjen, det borde väl vara möjligt?

– Vi har försökt på pendeln att tillåta cykel vissa tider och vid vissa stationer. Då har vi märkt att det blir svårt att få alla att följa de regler som gäller, säger Johan Nordenblank. 

Tvärt nej, alltså. Men hoppet är inte ute för det.

Dels håller SL på att köpa in nya tågvagnar till Roslagsbanan som kanske kan få lättare att ta cyklar. Dels är det cykelvänliga MP numera med och styr landstinget. De svar som trafikförvaltningen gett skrevs utifrån alliansens tidigare budget. En ny budget klubbas i december.

– Nu finns en ny politisk majoritet i fullmäktige. Vi kommer lägga ett generellt förslag om att bättre integrera cykeln i kollektivtrafiken. Det gäller alla trafikslag. Sedan får nämnderna återkomma till hur de ska fånga det uppdraget, säger miljö- och kollektivtrafiklandstingsrådet Tomas Eriksson, MP.

Han vågar dock inte lova hur det förslaget kommer att påverka Roslagsbanan.

– Men det är ingen hemlighet att vi i i valrörelsen drev att man ska kunna ta med cyklar på lokalbanor. För egen del tycker jag att Vallentunas förslag är intressant.

För glest i tågsätena

Vallentuna efterlyser också bättre turtäthet på Roslagsbanan. På söndagar är den bara hälften av vad den är på lördagar, något som inte gäller på pendeln eller andra lokaltåg. Och kommunen skulle också vilja att Kårsta fick 30-minuterstrafik när det är möjligt.

Även där säger trafikförvaltningen nej eftersom Arriva, som kör tågen, får ersättning för antalet resenärer. Och de är för få för att det med dagens avtal ska vara lönsamt att köra tågen oftare.