Vändningen: 30-gräns blir kvar vid förskolor

Det ska fortsatt vara 30-gräns även utanför förskolor.
Det ska fortsatt vara 30-gräns även utanför förskolor.
Politikerna i stadshuset har lyssnat på protesterna: Det blir ingen höjning av 30-gränser på gator i anslutning till förskolor och skolor.
Det står klart efter ett beslut i kommunfullmäktige i måndags.
– Flera stadsdelsnämnder har unisont sagt att det här går inte, vi måste ha 30-gräns utanför förskolor, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Lokaltidningen Mitt i har tidigare skrivit om protesterna mot de föreslagna hastighetshöjningarna i Enskede-Årsta-Vantör. Trafikkontorets förslag var nyligen ute på remiss och Mitt i berättade då att de lokala politikerna sågade förslaget att höja hastigheten på gator där det finns förskolor.

I andra stadsdelar har processen kommit längre. I måndags skulle kommunfullmäktige besluta om ny hastighetsplan för en rad gator i Hägersten-Liljeholmen, Spånga-Tensta och Kungsholmen. Då beslutade majoriteten och oppositionen tillsammans om att skicka förslaget på återremiss.

Samtidigt togs ett principbeslut som blir vägledande när turen kommer till Enskede-Årsta-Vantör och andra stadsdelar. Gator som ligger i anslutning till skolor och förskolor ska ha en skyltad hastighet om max 30 kilometer i timmen, om inte ”rimliga skäl för annat föreligger”.

Så här förklarar trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) den rödgröna tvärvändningen.
– Flera stadsdelsnämnder har unisont sagt att det här går inte, vi måste ha 30-gräns utanför förskolor. Vi vill därför säkerställa att den hastighetsgränsen ska gälla, säger han.

Samtidigt är efterlevnaden av 30-gränsen inte alltid så bra vid skolor och förskolor. Vad händer nu med de trafiksäkerhetsåtgärder som planerades i samband med en höjning av hastighetsgränsen?

– Det är för tidigt att säga. Men vi hoppas ju att staden ska få tillstånd att sätta upp fler hastighetskameror, säger Daniel Helldén.