Nu väntar fyra sprängningar per dag

Förbifart Stockholm vid Trafikplats Hjulsta.
Förbifart Stockholm vid Trafikplats Hjulsta.
Nu går arbetet med Förbifart Stockholm in i en ljudlig fas vid trafikplats Hjulsta.
Upp till fyra sprängningar per dag kommer att ske i området från och med nästa vecka.

Hjulstaborna får nu förbereda sig på en ännu bullrigare fortsättning på sommaren då bygget av Förbifart Stockholm går in i en explosiv fas vid Trafikplats Hjulsta.

Under vecka 29 kommer Trafikverket nämligen börja bygga ett av landfästena till den 650 meter långa vägbro som kommer att gå över Mälarbanan, Bällstaån och E18. Rent konkret innebär arbetet att det kommer att sprängas uppemot fyra gånger per dag.

– Vi passar på att påbörja det här arbetet nu när Mälarbanan ändå är avstängd, men sen kommer sprängningarna fortsätta några gånger om dagen även under sensommaren och hösten, säger Jan-Erik Andersson, byggledare för projektet på Trafikverket.

Samtidigt som det kommer att sprängas en hel del vid bygget av Förbifart Stockholm kommer det även att fortsätta bullra en hel del på grund av bygget av Mälarbanan, som just nu växer och får fyra spår i stället för två.

Jan-Erik Andersson tror inte att sprängningsfasen som nu inleds kommer att innebära ett större störningsmoment än vad som redan sker på platsen i och med bygget av just Mälarbanan.

– Vi pratar om ett väldigt begränsat ljud. Det skulle förvåna mig om någon reagerade på det nämnvärt. Mycket av ljudet dränks dessutom i ljudet av trafiken från E18, säger han.

Så Hjulstaborna behöver inte vara rädd för plötsliga smällar om man bor i närheten?

– Nej jag tror inte att man kommer märka det särskilt mycket. Och om man vill förvarnas om sprängningarna och bor i närheten kan man anmäla sig till vår sprängvarningstjänst som förvarnar 30 minuter i förväg.

Sammanlagt beräknas bygget av Förbifart Stockholm vid Trafikplats Hjulsta ta uppemot sju år att bygga. När allt är klart kommer Förbifart Stockholm gå på en bro över trafikplats Hjulsta och ansluta med ramper ner till E18, som går under den nya bron.

Fakta

Vill du bli varnad innan sprängning?

Den som bor eller arbetar i närheten av Trafikverkets arbetsområden kan anmäla sig till en automatisk sprängvarningstjänst som förvarnar cirka 30 minuter innan sprängning via sms eller e-post. För att anmäla sig kan man ringa Trafikverket på 010-123 04 00 eller anmäla sig på www.trafikverket.se/forbifartstockholm-Hjulsta