Det ska bli enklare att cykelpendla till jobbet

Det finns många hinder för den som cykelpendlar.
Det finns många hinder för den som cykelpendlar.
Med bättre framkomlighet skulle cyklisterna bli fler.

– Propparna måste bort, säger Ebba Larsson, projektledare på Trafikverket.

Regionala cykelstråk i Stockholms län är ett av flera förslag som Trafikverket tillsammans med andra myndigheter och organisationer håller på att ta fram.

I dag finns det många hinder på länets vägar för cyklisterna.

– Det är dålig infrastruktur, säger Ebba Larsson.

En rapport som har tagits fram under vintern visar att bara hälften så stor andel av länets invånare cyklar till jobbet jämfört med svensken i övrigt.

Ett avstånd till arbetet på 14 kilometer innebär tre kvarts cyklande i måttligt tempo. Sju av tio pendlare i länet har mindre än 14 kilometer till jobbet.

– Tusentals skulle kunna ta cykeln till jobbet om det bara hängde på avståndet. Propparna i cykeltrafiken måste bort, säger Ebba Larsson.

– Vårt mål är att arbetspendlingen med cykel ska öka och att de som redan cyklar ska kunna ta sig fram ännu snabbare och säkrare.

I arbetet med att öka framkomligheten kommer Trafikverket och de myndigheter och organisationer som ingår i projektet att ta fram kartor och beskrivningar för regionala cykelstråk.

Fokus ska läggas på de stråk som går till större arbetsplatser och knutpunkter för kollektivtrafiken. Även en lägesbeskrivning av turism- och rekreationscykling ska göras.

I projektet finns inga pengar till att bygga fler cykelbanor. Detta får kommuner och Trafikverket planera in i sin ordinarie bud- get, beroende på vem som äger vägen.

Fakta

Var 20:e invånare cyklar till jobbet

7 av 10 har mindre än 14 kilometer till jobbet.

Knappt 1 av 20 personer cykelpendlar till jobbet.

Ungefär lika många män som kvinnor cykelpendlar.

Källa: TRAFIKVERKET