Var femte ska kunna ta cykeln

Trafik Cykling står för fem procent av resandet i regionen. Biträdande finanslandstingsrådet Charlotte Broberg (M) vill öka andelen.

– Till år 2030 vill jag att det blir 20 procent. Cykeln har en naturlig plats i ett växande Stockholm. Det ska vara enkelt, säkert och smidigt att cykla i Stockholm, säger hon.