Min lokala hjälte

Var fjärde bil i Stockholm saknar godkänd belysning

Strålkastare och bakljus ska vara hela och rena.
Strålkastare och bakljus ska vara hela och rena.
Polisen uppmanar bilisterna att se över sina lysen så här års.

– Det är påfallande många bilar som kör med dålig belysning, säger Albin Näverberg vid polisen i Stockholm.

Enligt Bilprovningen besiktas drygt 500 000 personbilar varje år i Stockholms län. Av dessa underkänns ungefär en fjärdedel på grund av fel på strålkastare och bakljus och siffrorna ligger på samma nivå år efter år. Felen kan bestå i att halvljusen är inställda för lågt eller för högt, att lamporna lyser för svagt eller att de inte fungerar alls.

Detta är ett problem som polisen i Stockholms län uppmärksammat på vägar och gator.

– Vi får in samtal som handlar om bilar som till och med kör utan lyse och vi noterar själva att det är påfallande många bilar som kör med dålig belysning, säger Albin Näverberg vid polisens länskommunikationscentral.

Polisen uppmanar därför bilisterna att se över belysningen:

– Det är tyvärr inte bara trasiga lampor som är problemet utan en del bilister brister i hanteringen av bytet mellan hel- och halvljus. En del glömmer att sätta på ljuset.

Polisen uppger att skiftet mellan vinter och vår är den värsta årstiden. När snön försvinner blir vägbanorna våta vilket gör att strålkastarnas ljus reflekteras sämre. Dessutom ställer slasket till det.

– Många bilister håller inte efter smutsen. Ibland är lyktorna så smutsiga att de knappt ger ledljus. Många verkar ha glömt det man fick lära sig på körskolan att gå runt bilen och kontrollera så att allt fungerar innan man ger sig ut i trafiken. Men det är kanske så här det stressade Sverige ser ut, säger Albin Näverberg.

Enligt Östen Johansson, säkerhetsutredare vid Trafikverket, kan dålig belysning på bilarna vara ett Stockholmsfenomen:

– Det verkar finnas en skillnad mellan Stockholm och landsorten. I stora delar av Stockholm finns gatubelysning och det gör att bilisterna upplever att de ser tillräckligt bra trots att bilens lampor är dåliga. På landsorten saknas ofta belysning längs vägarna och därför upptäcker man tidigare om bilens lampor inte räcker till.

I Sverige är det lag på att man ska köra med tända strålkastare dygnet runt. Bryter man mot detta får man böter som varierar i storlek beroende på omständigheterna. Trasigt bakljus eller trasig strålkastare ger 1 600 kronor i böter. Kör man utan belysning trots att den fungerar går det på 1 200 kronor. Polisen betonar att i värsta fall kan fordonet få körförbud och att bilägaren tvingas genomföra en ombesiktning.